RADNE KNIŽICE ODLAZE U PENZIJU

Od ove godine više ne postoji obaveza da se izdaju nove radne knjižice, kao ni obaveza da se u radne knjižice evidentira period radnog odnosa i drugog osiguranja. Shodno tome, radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.
– Nacionalna služba za zapošljavanje koristiće podatke upisane u radnu knjižicu prilikom prijavljivanja nezaposlenih lica na evidenciju, kao i odlučivanja o zahtevima za novčanu naknadu – kaže Aleksandra Štrbac, savetnik u zrenjaninskoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. – Uporedo će se koristiti i podaci iz jedinstvene baze osiguranika koja se vodi u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kao i podaci o stažu osiguranja evidentirani u matičnoj evidenciji Fonda PIO.
Fond PIO preuzima obavezu vođenja radne knjižice u elektronskom obliku za svakog pojedinca.
M. B.