RADNI SASTANAK NAČELNIKA GRADSKIH I OPŠTINSKIH UPRAVA: Predloge dostaviti do 28. decembra

Poslednji radni dan u godini – 28. decembar – rok je do kog opštinske i gradske uprave mogu da dostave mišljenja i stavove o modelima statuta opština i gradova i mesnih zajednica, kojim bi ova akta bila usklađena sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Ovo je saopšteno danas na održanom radnom sastanku načelnika gradskih i opštinskih uprava u Srbiji.

Sastanak su organizovali Ministartsvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalna konferencija gradova i opština Srbije, a otvorio ga je Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu. Javnu raspravu podržala je Agencija za razvoj i kooperaciju Švajcarske konfederacije.

DSC_0945_resize

Kako su objasnili Zoran Mogić i Radmila Josipović i Petar Vujadinović – eksperti Stalne konferencije gradova i opština – modelima su precizirana mnoga pitanja od praktičnog značaja za funkcionisanje lokalnih samouprava. Za izvršenje budžeta odgovoran je predsednik opštine odnosno gradonačelnik, koji ima i naredboravnu moć. Gradsko pravobranilaštvo bilo bi u najformalnijem smislu organ grada/opštine, a postavljalo bi ga Gradsko/opštinsko veće.

Skupštini opštine/grada dodeljuje se pravo titulara javne svojine, sa mogućnošću otuđenja, odnosno pribavljanja, stavljanja hipoteke, prenosa prava svojine i korišćenja. Definisana su i prava iz radnog odnosa zamenika predsednika Skupštine na stalnom radu u Skupštini. Normirana je i institut ostavke.

DSC_0942_resize DSC_0948_resize

Novina je i mogućnost uvođenja službi za kontrolu upotrebe budžetskih sredstava i internu reviziju izvršenja budžeta. Bile bi povećane ingerencije gradskog/ opštiskog veća u postupcima javnih nabavki. Odluku o pokretanju javne nabavke potpisivao bi gradonačelnik. Broj pomoćnika gradonačelnika bio bi, po Modelu datom na raspravu, najviše tri – za jedinice lokalne samopurave sa najmanje 50 hiljada stanovnika.

Predviđen je veći broj oblika neposrednog učešća građana u radu organa lokalne samouprave. Pored javne rasprave postojala bi i javna anketa po važnim pitanjima za lokalnu sredinu.Savet za međunaciolane odnose telo je čije se mišljenje traži kod davanja ili izmene imena ulica i trgova.

Domaćin skupa bio je zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac, a prisustvovala je i načelnica Srednjobanatskog upravnog okruga Snežana Vučurević.

M. S-n.

Foto: Jovan Njegović Drndak

DSC_0951_resize DSC_0953_resize