REGISTRACIJA STAMBENIH ZAJEDNICA OBAVEZNA I TRAJE DO 12. DECEMBRA

O svemu će brinuti upravnik
Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koji je u primeni od 31. decembra prošle godine, sve stambene zajednice u stambenim, odnosno stambeno-poslovnim zgradama imaju obavezu da se registruju do 12. decembra 2017. godine.
– Stambenu zajednicu čine svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama. U prethodnom periodu imali smo stotinu registrovanih zajednica. Novi Zakon nalaže da sve skupštine stanara budu registrovane, da imaju poreski identifikacioni broj (PIB), otvoren račun u banci koju su izabrali, a oni koji to nemaju potrebno je da sve obezbede do polovine decembra – ističe Saša Santovac, zamenik gradonačelnika, za list „Zrenjanin”.

OBRAZAC ZA PRIJAVE U SOBI 53
Kako kaže, postupak registracije stambene zajednice pokreće se podnošenjem registracione prijave (sa pratećom dokumentacijom i dokazom o uplati gradske administrativne takse u iznosu od 400 dinara) Gradskoj upravi-Odeljenju za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom- Odseku za stambene poslove.
Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice, zajedno sa obrascem zapisnika sednice skupštine stambene zajednice može se preuzeti u Gradskoj upravi, u sobi 53 (šalter sala-šalter 8) ili na sajtu grada Zrenjanina. Prijavu podnosi izabrani upravnik zgrade ili bilo koje drugo lice koje je ovlastila zajednica.
Santovac posebno naglašava da obavezu registracije, odnosno preregistracije stambene zajednice imaju kako zgrade u kojima do sada nisu bile formirane skupštine stanara, (odnosno saveti zgrade) tako i zgrade u kojima su skupštine stanara bile formirane u skladu sa ranijim propisima, koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

ŠTO PRE ODREDITI UPRAVNIKA
– Obaveza lokalne samouprave biće da evidentira sve stambene zajednice i da dodeli upravnika onoj zajednici koja u predviđenom roku ne podnese prijavu za registraciju. Prinudni upravnik će upravljati zgradom, sve dok kućni savet ne donese odluku o izboru upravnika, odnosno dok ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju zgradom. Ovim putem apelujemo da oni koji nisu odredili upravnika to što pre urade jer smatramo da je bolje da to bude osoba koja živi u toj zgradi i koja će zajedno sa svojim komšijama brinuti o zajednici u kojoj žive. Moram da istaknem da se dosta njih prijavilo, čak i oni koji nikad nisu imali skupštinu stanara. Svakako da moramo da vodimo računa o svojoj zajednici, svojim stanovima i o zajedničkim prostorijama. – Naravno, svakom je cilj da stambena jedinica bude čistija i uređenija. Neki razmišljaju i dugoročno, o promeni krova i rade na energetskoj efikasnosti tako da je ovo početak investiranja u stambene zajednice na teritoriji našeg grada – kaže naš sagovornik i dodaje da je u toku obuka za upravnike u Privrednoj komori.
Jedinstvenu evidenciju svih stambenih zajednica registrovanih na teritoriji Republike Srbije, kao javnu, elektronsku bazu podataka, vodi Republički geodetski zavod.

  • VREME ODMORA
    – Stanari se moraju ponašati na način kojim se obezbeđuje potpuni mir i tišina u zgradi radnim danima od 16 do 18 časova, i od 22 do 7 ujutru narednog dana. Tokom vikenda, u periodu od 14 do 17 časova, i od 22 do 8 sati ujutru subotom i nedeljom. Vremenski period od 16 časova 31. decembra do 4 ujutru 1. januara se ne smatra vremenom za odmor. Vreme odmora se mora poštovati i pri korišćenju mašina za održavanje zelenih površina oko zgrade (kosačica, motorna testera…) – stoji u odluci o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i poslovno-stambenim zgradama.
  • KUĆNI RED
    – Kada je reč o pravilu ponašanja u zgradi, nema velikih promena. Mora da se zna kada je vreme odmora i da se to poštuje. Sad su svi propisi stavljeni na papir. Postoje gradovi u kojima se propisuje da ne može da se suši veš na terasi, ali to nije prioritet zato što nisu ni uslovi takvi da svako ima vešernicu niti mogu svi da imaju mašinu za sušenje veša. Važno je da sve stambene zajednice imaju upravnika, da ulažu u energetsku efikasnost kako bi smanjili troškove, da razmišljaju o svemu što je potrebno da zgrada funkcioniše – navodi zamenik gradonačelnika.

 

 

7-1b-santovac sasa (1)

I.ISAKOV