REPUBLIKA I POKRAJINA OBJAVILE POZIVE NEZAPOSLENIMA

Nacionalna služba za zapošljavanje, u saradnji sa nadležnim institucijama u Republici i u Pokrajini, objavila je nove konkurse. Prema rečima direktorke filijale u Zrenjaninu Tatjane Mijatović (na slici), jedan od najvažnijih ciljeva odnosi se na podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih kategorija u koje spadaju mladi do 30 godina, lica preko 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici socijalne novčane pomoći. U najvećem procentu su bili uključeni mladi do 30 godina – 44 odsto.
Iz republičkog budžeta objavljeni su javni pozivi za samozapošljavanje, novo zapošljavanje (nezaposleni iz kategorije onih koji teže dolaze do posla), za stručnu praksu, program za sticanje stručnih znanja, za realizaciju stručne prakse u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština, za finansiranje programa obuke na zahtev poslodavca, poziv poslodavcima za subvenciju dela zarade korisnika novčane pomoći.Takođe, objavljen je poseban poziv za osobe sa invaliditetom. To su javni radovi, subvencija zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iuskustva i refundacija troškova podrške invaliditetima koji se zapošljavanju pod posebim uslovima. (www.nsz.gov.rs).
Pokrajinski Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, raspisao je javne pozive za programe samozapošljavanja, novog zapošljavanja, stručne prakse i javnih radova za nezaposlene sa područja Vojvodine. Rok za prijave za stručnu praksu i javne radove je do 3.marta, aa za samozapošljavanje i novo zapošljavanje do 1.oktobra. (www.spriv.vojvodina.gov.rs). M. B.