„Rezervati prirode“ upravljaće Parkom prirode „Rusanda“

Javno preduzeće „Parkovi prirode“ Zrenjanin trebalo bi da od Specijalne bolnice „Rusanda” preuzme upraravljanje nad Parkom prirode „Rusanda“. To je jedna od osnovnih odredbi pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti pomenutog Parka prirode, a dokument se može videti do 20. oktobra u Odseku za zaštitu i unapređenje životne sredine gradske uprave (soba 5), radnim danima od 10 do 14 časova.

Javna rasprava o Nacrtu pokrajinske Odluke o zaštiti Parka prirode „Rusanda“ biće održana 1. novembra u velikoj sali Skupštine Zrenjanina u 12 časova. Pismene primedbe na Nacrt Odluke mogu se dostaviti do 25. oktobra. Pomenuti dokument može se pronaći na internet stranici Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam www.ekorub.vojvodina.gov.rs

Zanimljivo je da je Dejan Jovanov, direktor JP „Rezervati prirode“ Zrenjanin, doktorirao prošlog petka na Fakultetu tehničkih nauka u Nоvom Sadu, odbranivši tezu „Model optimizacije monitoringa procedne vode i deponijskog gasa na zatvorenim deponijama“.

M. S-n.