SAOBRAĆAJNICA U MUŽLJI – CRNA TAČKA ZA VOZAČE

Učestale nezgode zbog nedostatka znaka

Od početka septembra meseca 2020. godine pa do danas, na raskrsnici ulica Tota Ištvana i Jožefa Atile u Zrenjaninu dogodile su se brojne saobraćajne nezgode.
Kako je ukazao advokat Čedomir Milojević, uzrok saobraćajnih nezgoda je nepostojanje saobraćajnog znaka „obavezno zaustavljanje” (koji se nalazio oboren van kolovoza), kao i horizontalnih oznaka na kolovozu (zaustavne neisprekidane linije i uzdužne isprekidane linije), usled čega su vozači dovođeni u zabludu da se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza. Milojević je bio u poziciji tokom svog rada da u više navrata brani vozače koji su imali udese na ovoj raskrsnici. Podneo je na desetine prijava i podnesaka nadležnim službama, kako lokalnim, tako i pokrajinskim i republičkim kako bi se ovaj problem rešio, ali, do sada saobraćajni znaci nisu postavljeni.
– Jedan od uzroka nezgoda jeste i nepostojanje zone zahtevane preglednosti u skladu sa tehničkim uslovima za projektovanje, zbog nezakonito postavljene ograde, drveća, zasada i predmeta (kamenih ploča) neposredno pored javnog puta, a suprotno članu Zakona o putevima – naveo je Milojević.

ODGOVORAN UPRAVLjAČ PUTA?
Zrenjaninski advokat smatra da je odgovornost za nastanak saobraćajnih nezgoda na strani upravljača puta jedinice lokalne samouprave, jer nije redovno održavao saobraćajnu signalizaciju i doveo je u propisano stanje, kako bi svi učesnici u saobraćaju bili blagovremeno upozoreni na opasnost koja im preti na putu i kako bi postupili u skladu sa njenim značenjem. Pored toga, nije obezbedio ni zonu zahtevane preglednosti raskrsnice, čime je dodatno prouzrokovao brojne saobraćajne nezgode.
– Shodno Odluci o osnivanju, upravljač puta za održavanje opštinskog puta i ulica u našem gradu je pravno lice Javno preduzeće za urbanizam, čiji je osnivač Grad Zrenjanin – zaključio je Milojević i naveo da je ovo preduzeće policija više puta obaveštavala da ne postoji saobraćajna signalizacija na ovoj raskrsnici, a da i pored toga nisu otklonjeni uzroci učestalih saobraćajnih nezgoda (dešavale su se svakodnevne nezgode, čak i po tri u danu).
Kako Milojević navodi, saobraćajni znak se trenutno nalazi pored puta, na sred raskrsnice, vezan za električni stub. Znak je saobraćajni policajac B. V. priručno vezao žicom.

OBAVEŠTENI NADLEŽNI
O svim ovim činjenicama advokat Čedomir Milojević obavestio je: direktora Javnog preduzeća za urbanizam Jovana Cvetića, gradonačelnika Zrenjanina Sima Salapuru, osnovnog javnog tužioca Mladena Vujina i načelnika Područne policijske uprave Slavišu Lakićevića. Kako je naveo, odgovore na podneske niko od navedenih mu nije uzvratio, niti su nadležni propisano obeležili raskrsnicu.
Na prijavu je jedino negativno odgovorila Policijska uprava Zrenjanin. Saopštili su da je uzrok nezgoda nepropisno kretanje vozila na putu i da ne postoji prekršajna odgovornost upravljača puta. Nepostojanje saobraćajnog znaka na raskrsnici „obavezno zaustavljanje”, ne može da dovede u zabludu vozače da se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza, i ne može da prouzrokuje saobraćajne nezgode, smatraju u Policijskoj upravi.

  • NADLEŽNI ĆE REAGOVATI
    U vezi sa problematičnom raskrsnicom ulica Tota Ištvana i Jožefa Atile, kontaktirali smo Javno preduzeće za urbanizam kako bismo saznali da li su upoznati sa ovim problemom i da li se planira njegovo rešavanje. Kako nam je rečeno, planira se adekvatno reagovanje po podnesku građana. Na raskrsnici ulica Tot Ištvana i Jožefa Atile, naglašava direktor Jovan Cvetić, postavljen je znak za ustupanje prvenstva prolaza, dok će se na postavljanju znaka „stop” raditi u narednom periodu.J. Š.

S. Vorkapić