SAŠA SANTOVAC, ZAMENIK GRADONAČELNIKA, O GRADNJI STADIONA U MELENCIMA…

Radovi će početi nakon praznika

Lokalna samouprava je rešila imovinsko pitanje zemljišta gde se nalazi melenački FK „Rusanda”, nakon što joj je ukazan problem u vezi sa dvema parcelama u tom delu sela. Klub će uskoro dobiti nove tribine i prostorije za presvlačenje. Tim povodom razgovarali smo sa Sašom Santovcem, zamenikom gradonačelnika, a zanimalo nas je i kako napreduje registracija zgrada, i šta je novo u programu otuđenja zemljišta.
Kada počinju radovi u Melencima?
– Nakon uskršnjih praznika krenućemo u izgradnju stadiona, odnosno tribina i prostorija. Kompleks će biti drugačiji i daće lepšu sliku o samom mestu. Zahvaljujemo se Vladi RS koja je za tu investiciju odvojila 27 miliona dinara na sednici koju je vodio tadašnji predsednik Vlade, a sadašnji predsednik države Aleksandar Vučić. Građevinsku dozvolu ne bismo mogli da dobijemo sve dok dve parcele na kojima se nalazi stadion, koje su ranije bile državne, nisu postale vlasništvo Grada. Taj problem smo rešili 15. marta potpisivanjem ugovora sa Direkcijom za imovinu RS. Napominjem da smo tu Odluku Vlade RS dobili bez naknade što znači da smo parcele pribavili bez ijednog utrošenog dinara iz gradske kase, a njihova vrednost po proceni Poreske uprave je osam miliona dinara. Građevinsku dozvolu bi trebalo da dobijemo za par dana.
Kako se odvija registracija zgrada? Ima li problema?
– Svest o registraciji zgrada je kod nas razvijena za razliku od drugih gradova, što je pohvalno. Do danas imamo 326 registrovanih stambenih zajednica u gradu, s tim da su u proceduri registracije još 72. Za 15 dana biće 398 registrovanih zgrada. Veći deo njih se opredelilo za profesionalne upravnike, manji za upravnike. Naša komunalna inspekcija je na terenu svakog dana, a ona radi i u naseljenim mestima. U ovom trenutku imamo 56 izdatih rešenja koje je izdala komunalna inspekcija, koja traži registraciju stambenih zajednica, a veći deo tih stambenih zajednica se nalazi i u selima. Očekujemo da se to reši u narednih 15 dana, da se izaberu skupštine tih zajednica i nakon toga ćemo imati 454 registrovane stambene zajednice zvanično, računajući i grad i naseljena mesta.
Koje su novine u programu otuđenja građevinskog zemljišta?
– Odluka o načinu otuđenja građevinskog zemljišta predviđa da se svake godine donese program otuđenja građevinskog zemljišta. Na poslednjoj sednici Skupštine grada doneli smo novi program otuđenja što pokazuje da smo spremni da i ove godine investitorima ponudimo izgradnju novih poslovno-proizvodnih pogona, kao i onima koji su zainteresovani da u zonama porodičnog stanovanja izgrade stambene objekte. Kad je reč o porodičnom stanovanju, imamo 44 parcele na različitim lokacijama. Biće prodaja placeva u Ulici Franje Kluza i u Igmanskoj ulici, a planiramo prodaju parcela radi izgradnje više porodičnih objekata u Pančevačkoj ulici. Trenutno za poslovno-proizvodne pogone u ponudi imamo osam parcela za prodaju, ukupne površine 338,625 m2.

  • TRIBINE
    Nove tribine će biti sa preke strane u odnosu na sadašnje koje se delom nalaze na parceli koja pripada JP „Vojvodina šume”. FK „Rusanda” će dobiti pokrivena mesta za sedenje, svlačionice i prostorije za sudije.

    I.SAKOV