SKOK CENA TOVLJENIKA – varljiva nada za stočare

– Cena žive vage utovljenih svinja skočila je od maja do avgusta za više od 60 procenata- sa 120 na 200 dinara, ali to neće znatnije uticati na povećanje proizvodnje u svinjogojstvu – ocenjuje Dragomir Davidov Čutura iz Melenaca, jedan od retkih krupnih individulanih stočara u srednjem Banatu.

Klaničari I trgovci ovih dana i višu cenu plaćaju kešom.

– Kao da su ga negde sakrili za ovu priliku ili imali inforamciju sa nekog „višeg mesta“ da će do skoka cene doći – komentariše Davidov, koji na savremenoj farmi, pdignutoj 1970. godine, godišnje utovi oko 1.000 komada tovnih svinja, krmača, nazimica i prasadi rasa „pjetren“, „durok“ „landras“ i „jorkšir“.

Procena našeg sagovornika jeste da daljeg skoka cene neće biti, tim pre što se očekuje smirivanje tržišta kukuruza zbog očekivanih dobrih prinosa i proizvodnje.
M. S-n.