Skupština grada Zrenjanina sastaće se u sredu, 29. novembra

Nastavak transformacije tri javna preduzeća: „Direkcije za uređenje i izgradnju grada”, „Rezervata prirode Zrenjanina“ i „Turističkog centra Zrenjanina“ – koja će postati ustanove, kao izmena Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na određeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina, biće glavne tačke dnevnog reda sednice Skupštine grada Zrenjanina, zakazane za utorak, 29. novembra, u 10 časova. 

Značajna je i odluka o obavezi javnih preduzeća da 50 procenata viška prihoda nad rashodima u 2015. godini uplate u gradski budžet. 

Biće razmatrana i kadrovska pitanja. Umesto Marka Šijana, koji funkciju napušta na lični zahtev, predloženo je da predsednik Komisije za izbor direktora javnih preduzeća bude Goran Tajdić, diplomirani inženjer proizvodnog mašinstva – donedavno vršilac dužnosti direktora JKP „Vodovod i kanaizacija“. 

Predloženo je da v.d. direktora Javnog preduzeća za urbanizam (dosadašnja Direkcija) bude diplomirani inženjer Jovan Cvetić. 

M. S-n.