SKUPŠTINA USVOJILA ODLUKU O ZIMSKOM ODRŽAVANjU ULICA

Čišćenje snega obaveza i Grada i građana
Preduzeća, pravna lica, preduzetnici, zakupci i građani dužni su da redovno čiste sneg sa trotoara i ispred svojih objekata tokom prestojeće zime, navedeno je u Odluci o održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u toku zime, koju je donela Skupština grada.
Održavanjem javnih površina baviće se i organizaciona jedinica gradske uprave nadležna za izgradnju i uređenje grada u saradnji sa „JP za urbanizam”, kao i JKP „Čistoća i zelenilo”. Ovom Odlukom Skupštine grada predviđeno je i da se formira Stručno-operativni tim zimske službe, koji čine, između ostalih, predstavnici Gradske uprave nadležni za poslove inspekcije, komunalne policije, odbrane… Nadležnosti tima zimske službe su koordinacija pri izvršavanju poslova na zimskom održavanju objekata i javnih površina, a tim daje i predlog gradonačelniku ako treba da se preduzmu vanredne mere.
U izvršavanju poslova zimske službe prioritet, između ostalog, imaju ulice kojima se kreću redovne autobuske linije, zatim veze sa medicinskim, školskim i predškolskim ustanovama i autobuskim stajalištima.
Održavanje javnih površina u toku zime počinje 15. novembra, a završava se 15. marta naredne godine, mada se ovi poslovi mogu produžiti ili početi ranije na predlog Zimske službe, po nalogu gradonačelnika.
Odluka obavezuje i sve građane, pravna lica, preduzetnike, investitore i zakupce da redovno čiste sneg oko svojih objekata, da ove javne površine posipaju solju ili drugim materijalom u slučaju poledice, kao i da skidaju zaleđene klice sa oluka i crepa. Ukoliko ne budu ispunjavali navedene obaveze, predviđene su novčane kazne od 5.000 dinara za fizička lica do 50.000 za preduzeća i druga pravna lica.

M. M.