SMANJENE SUBVENCIJE PO HEKTARU

Direktne subvencije koje se dodeljuju poljoprivrednim gazdinstvima u ovoj godini biće 4.000 dinara po hektaru – za najviše 20 hektara po gazdinstvu, što je tri puta manje nego prošle godine.

Od toga se polovina može utrošiti za kupovanje mineralnog đubriva, a polovina za ostale namene.

U agrarnom budžetu za 2016. godinu koji iznosi 16,9 milijardi dinara, povećan je udeo za kreditnu podršku gazdinstvima, ruralni razvoj i investiucije.

Sačuvan je nivo premija za mleko od 7 dinara po litru, premija za muzne krave od 25 i tovnu junad od 10 hiljad dinara po grlu, kao i za priplodne krmače, ovce i koze od 7.000 dinara po grlu. Prijavljivanje životinja u mreži osnovne odgajivačke službe je pri kraju.

M. S-n.