SNEŽANA VUČUREVIĆ, NAČELNICA SREDNjOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Ustavnost i zakonitost su garancija progresa

Značajni datumi iz naše istorije ne smeju biti zaboravljeni. Na Sretenje 1804. godine, podizanjem Prvog srpskog ustanka, otvorena su vrata slobode, a 1835. godine na taj dan, donošenjem prvog Ustava, i vrata moderne državnosti i demokratije. Ovi događaji su odredili budući put Srbije kao slobodne, nezavisne i demokratske države. Srbija je danas na dobrom i pravom putu da postane moderna i stabilna država zadovoljnih građana. Veliku zaslugu za napredak na tom putu ima predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije.
Ovim rečima načelnica Srednjobanatskog upravnog okruga Snežana Vučurević počinje intervju uoči Dana državnosti.

Kakva je uloga okruga u političkom sistemu Srbije danas?
– Upravni okrug je područni centar državne uprave, ministarstava koja na području okruga imaju svoje inspekcijske službe. Kao deo državne uprave, uloga okruga je da prati smernice i sprovodi politiku Vlade RS. Inspekcijski nadzor je posao državne uprave sa ciljem preventivnog delovanja i da se nalaganjem mera obezbedi primena zakona u državi. Donošenjem i poštovanjem zakona uređuje se funkcionisanje države i time se stvaraju mogućnosti za napredak, razvoj i bolji život svih građana.

Kako su kadrovski ekipirane službe Okruga?
– U Srednjobanatskom upravnom okrugu pet ministarstava i dva pokrajinska sekretarijata imaju područne jedinice, sa ukupno 8 inspekcijskih službi i 41 inspektorom. Broj inspektora je smanjen u odnosu na ranije godine. Njihov nedostatak je evidentan. Starosna struktura inspektora je nepovoljna i u proseku je preko 54 godine. Za još bolji i efikasniji rad neophodno je zapošljavanje novih i mladih ljudi, što je u planu za naredni period. Trogodišnjim Akcionim planom Vlade Srbije predviđeno je zapošljavanje još oko 20 novih inspektora za područje našeg Okruga.
Upravni okrug ima stručnu službu sa osam zaposlenih koji obavljaju poslove zajedničke svim inspekcijama. Pružaju i tehničku podršku načelniku okruga.

Kako rade inspekcije u Okrugu?
– U toku 2019. godine kroz našu elektronsku pisarnicu prošlo je preko 7.000 predmeta po kojima su nadležne inspekcije postupale, najčešće po zahtevima stranaka, kao i po nalozima ministarstava.
Najviše nadzora ostvarila je Republička veterinarska inspekcija koja je, sa sedam inspektora, obradila 2.495 predmeta. Napominjem da smo imali afričku kugu svinja (AKS), koja je u septembru registrovana na teritoriji Opštine Žitište. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji i dobroj saradnji sa lokalnim samoupravama, sprečeno je njeno širenje i uspešno sanirano zaraženo područje.
Borba protiv sive ekonomije je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije. Inspektori rada su, u kontrolama, zatekli 274 lica da rade „na crno”, posle čega je sa 231 licem poslodavac zasnovao radni odnos. U 24 slučaja izrečena je mera zabrane rada, a podneta su i 102 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i dve krivične prijave.
S obzirom na činjenicu da se u Okrugu povećava broj gradilišta (u 2019. godini prijavljeno je 691 gradilište) bezbednost i zaštita na radu takođe su bili predmet inspekcijskih kontrola. Tokom prošle godine prijavljeno je 39 teških povreda radnika i, nažalost, jedna sa smrtnim ishodom, što je manje nego u 2018. godini.
I ostale inspekcije sprovodile su nadzore u skladu sa nadležnostima i godišnjim planovima rada.

Obogaćen je internet sajt Okruga…
– U sklopu modernizacije državne uprave i uvođenja e-pisarnice i e- inspektora, neophodna je bila i modernizacija zvaničnog sajta Okruga, pre svega zbog bolje preglednosti i dostupnosti informacija. Građani mogu da preko njega postavljaju pitanja i dobiju adekvatne odgovore i korisne informacije. Sajt je dostupan na oba pisma, a u planu je da to bude i na jezicima nacionalnih manjina. Nakon ovih promena primetna je veća posećenost sajta.

Sledi i ojačavanje inspekcija…
– Naš Okrug, a prvenstveno Grad Zrenjanin, u snažnom je privrednom zamahu. Evidentan je ubrzani razvoj, što će se sigurno nastaviti i intenzivirati.
Podsećam i da je, u oktobru, Okrug prvi put bio domaćin načelnicima upravnih okruga iz cele Srbije i da je, takođe prvi put, održana zajednička sednica vladine Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor i načelnika okruga, kojom je predsedavao ministar Branko Ružić. Jedan od zaključaka je i ojačavanje inspekcijskih službi…
M. Stojin