SPOLOK ŽIEN RUŽA V BEKEŠSKEJ ČABE V MAĎARSKU

HEROVKY A VíNKO AKO SYMBOLY ARADÁČA

V dňoch 11. až 13. Septembra v Bekešskej Čabe, teda v Maďarsku konal sa 7. Dolnozemský jarmok. Ide o manifestáciu, ktorá sa organizuje každoročne v rozlišnom štáte, a v organizácii sú Maďarsko, Rumúnsko a Srbsko. Minulého roku to bolo v Kovačici, predtým aj Báčsky Petrovec sa dokázal byť dobrým organizátorom. Predsa, aj tohoročný jarmok bol dobre organizovaný, a o skúsenosti stadiaľ a dojmoch o samom meste pre List Zreňanin vyropzrávala Ana Bagľašová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Aradáči.

-Toho roku sme na pozvanie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý mal za úlohu v Srbsku zorganizovať spolky ktoré pôjdu na ten jarmok, odišli spolu s nášma Meškárkami a spolkami žien z Báčskeho Petrovca a Kýsáča. Aradáč sa predstavil aj na javisku. Meškárky mali svoj bod, a okrem nich aj Kysáčanka Ľudmila Berédiová Stupavská nastúpila ako solo speváčka. Každý štát mal za úlohu pripraviť niečo, čo už tanec alepo spev, je to jedno. My, Aradáčanky, sme sa predstavili so stánkom s gastronomickou ponukou. Oslovili nás, že sa prvýkrát budú prezentovať aj koláče, tak sme my a kysácky spolok žien odišli s gastro-ponukou, s tým, že ony mali aj kysácky sármu, a my sme mali na stole herovky, trutule, dobošovú tórtu, čige, rožky, makovo rejteša, hrozienkovo rejteša, medovú pytu, merbo kocky, kozácke čiapky… Okrem toho, predstavili sme naše víno a pálenko – vyrozprávala Bagľašová.

Keď ide oremeselnícky ponuku, tou sa predstavili Petrovčanky. Prezentovali vrobu konope, pradenie konopy. Slováci z Rumúnska a Maďarska sa predstavili výšivkami, drevorytami, paličkovaním, ale i výšivkami s krivou ihlou, kresbami, výrobkami medovníkov a ich skrášľovaním.

Slovenské vydavateľské centrum malo predajný stánok, ale i výstavu, ktorou sa predstavili aj na Festivale zvykov a običají V aradáckom šírom poli v Aradáči, ide o výstavu 150 rokov slovenskej tlače vo Vojvodine.

-Ostatné spolky, teda spolky z Rumúnska a Maďarska, sa predstavili prevažne cestovinami. Najväčší záujem o jedlo bolo pred stánkom žien zo Slovenského Komlošu, ktoré robili nadlacké halušky. Tam návštevníci čakali v rade po dvaja, stále aspoň 50 ľudí. Oni si to kupovali aj brali domov jesť. Pravda, aj čabianska klobása bola veľmi populárna, oni sú veľmi hrdí na ňu, podobne ako Petrovčania na svoju, za ktorú tvrdia, že je najlepšia na svete. Varili aj ovčiu kapustu, a zaujímavé je to, že oni nedávajú do nej varenú šťavu z paradajkov, ale šľahačku! To som hcela vidieť a ochutnať, ale nepodarilo sa mi to,ponáhľali sme sa domov – uzavrela predsedníčka MOMS Aradáč.

V piatok bol otvárací program, na ktorom sa zúčastnili všetky národnostné rady vMaďarsku, a ako hostia boli pozvaní aj predstavitelia Slovákov z Rumúnska a Srbska.

Ako predstavitelia Slovákov zo Srbska boli i predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová Melichová, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík, Martin Zloch a Katarína Mosnáková Bagľašová.

V BEKESCABE NAJVÄČŠÍ EVANJELICKÝ KOSTOL

V Bekešskej Čabe, po maďarsky Bekescabe, nachádza sa najäčší evanjelický kostol, v ktorom môže sedeť 3.500 ľudí.

-V čase, keď ho stavali, v tom meste bolo 10.000 Slovákov. Teraz ich je menej, ale stále ich je vo veľkom počte. Dnes v tom kostole slúžia služby aj katolící a ostatné cirkvy – uviedla Bagľašová.

2-1: Aradáčanky pri svojom stánku

2-2: Ana Bagľašová a Mária Viliačiková s famóznou Ľudmilou Berédiovou Stupavskou (v strede)