NA 8. OBERAČKE V ARADÁČI: BUDE DOBRÉHO VÍNKA

PILO SA VLAŇAJŠIE VÍNO, OBERALO HROZNO ZA NOVÉ

Tradičnou manifestáciou, jednou z mnohých (tak sa zdá byť), v Aradáči sa stáva aj Oberačka. Z roka na rok priláka čoraz viac oberáčov, milovníkov hrozna a vína, ale i tých, ktorí sa rada veselia a spievajú.

Toho roku sa harmonogram nerozlišoval mnoho od minuloročného. Rozlišovala sa návšteva, teda počet ľudí, ktorí majú záujem o túto manifestáciu. Aj vinohradníci majú dôvod na to, aby boli spokojní. Ani oblaky ani tichý daždík nepokazili dobrú náladu prítomným, tak ledva dočkali pohnúť za z miesností Harmónie do chotára. Nasledoval krátky defilé po dedinskych uliciach, potom sa pristavili najprv vo vinohrade Janka Jánošíka. Pokračovali do vinohradov Pavla Viliačika, Pavla Čemana, Vladimíra Abelovského a Pavla Hučoka. Nakoniec všetci spolu odišli do vinohradu Ivana Plevu, kde sa ochutnávalo nielen hrozno a vlaňajšie vínko, ale aj domáce „rejteša“, rožky, domáci klobás. Usilovné ženy a usilovný chlapy sa starali o to, aby všetky poháre boli vždy plné. A hrozno – sladké a šťavnaté! Práve také, aké má byť.

Všetci vinohradníci kývali hlavou a priznali, že budú mať dobrého vínka.

-Myslím si, že toho roku máme aj kvalitu aj kvantitu, aj keď je známe, že pre dobré víno musí byť menej hrozna. Medzitým, toho roku sme mali málo dažďu a to nám odľahčilo prácu vo vinohrade. Máme veľké strapce, sladké a šťavnaté, teda vínko bude dobré – poznamenal tento mladý vinohradník.

Pokým sa väčšina prítomných veselila a spievala, niekto aj pracoval. Oberáči, vlastne, Ana Bagľašová a Mária Viliačiková boli najusilovnejšie a v krátkom čase naoberali plný koš hrozna.

Oblečené v starodávnych sukňách a dobre naladené, ukázali ako sa obralo pred vyše 50 rokov.

-Túto blúzku som zdedila po svokre, teda je stará takmer 80 rokov, a možno aj staršia. Takto oblečené ženy v ďalekej minulosti oberali hrozno, a cieľ tejto manifestácie je nielen oberať hrozno, tešiť sa na vénko ktoré čoskoro budeme piť, ale aj ukáazať aké boli obyčaje niekedy dávno v našej osade. Predsa su tieto kraje multukulturálne, teda treba sa tešiť aj tomu – povedala Ana Bagľašová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Aradáči.

Svoje nádherné sukne a blúzky ukázali prítomným aj mladé dievky, folkloristky. Možno povedať, že Oberačka láka čoraz viac detí, teda mladých ľudí, a tak každého roku mladé dievky majú tú česť bosé „múľať“ hrozno. Ivan Pleva, u ktorého sa najviac oberáči zdržali, vychutnal tie prvé kvapôčky sladkého vína a tak sa začala nová sezóna výroby tohto nápoja, po ktorom sa Aradáčania známy nielen v zreňanínskej obci, ale i širšie.

Manfestáciu organizovali Združenie vinohradníkov Aradáč, Združenie občanov Harmónia, a finančne ich podporili Mesto Zreňanin a Vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Na Oberačke sa zúčastnili aj náčelník Stredobanátskeho okresu Dušan Šijan s predstaviteľmi Mesta Zreňanin pomocníkom starostu Zreňanina Duškom Radišićom, náčelníkom komunálnej polícii Igorom Virijevićom a predsedom Rady Miestneho spoločenstva Aradáč Nikolom Josimovom.

Oberačka pokračovala aj večer, bohatým kultúrno-umeleckým programom, a zábava po ňom, na ktorej hostí zabávali bratia Struhárovci z Báčskeho Petrovca trvala aj v noci.