SPORAZUM: Studenti na praksi u gradskoj upravi

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Grada Zrenjanina i Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin“ potpisali su danas u gradskoj kući dekanka prof. dr Dragica Radosav i Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika. Predviđeno je da određeni broj studenata tog fakulteta program stručne prakse i stručnog usavršavanja u narednom periodu realizuje u pojedinim odeljenjima i službama gradske uprave.

Grad Zrenjanin i TF Mihajlo Pupin” sarađivali su u programima Letnja stručna praksa”, Edukacijom do posla”, IT rešenje za zaposlenje”, a sada se pruža mogućnost, pre svega studentima treće i četvrte godine i onima na master studijama, da stručnu praksu obavljaju u odeljenjima gradske uprave.

– Školujemo inženjere za softvere, IT, menadžere, inženjere za zaštitu životne sredine. Studenti će moći da rade praksu sa realnim podacima i to će biti kreativan posao – rekla je dr Dragica Radosav.

Pomoćnik gradonačelnika je istakao višestruke mogućnosti studentske prakse.

– Najvažniji su razvoj softvera za vanredne situacije i softvera za povezivanje javnih komunalnih preduzeća i gradske uprave, poboljšanju sistema GIS i elektronskih servisa namenjenih građanima – istakao je Duško Radišić.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su prodekani Dijana Karuović i Branko Markoski, gradski većnik Slaviša Vlačić i načelnici odeljenja,

M.B.