„SREDNjI BANAT” NE KASNI NA PROJEKTU „MEĐA 2”

Završiće pre roka

Radovi na dvonamenskom sistemu za odvodnjavanje i navodnjavanje „Međa”, biće završeni pre roka, odnosno pre aprila 2018. godine. Miodrag Pješčić, direktor „Srednjeg Banata”, veli da se dvomesečni učinak na ovom poslu radnika i mehanizacije „njegovog” vodoprivrednog preduzeća ne može sagledavati samo sa puta Srpski Itebej – Međa, odnosno na osnovu činjenice da je kanal s leve strane druma, od obližnje crpne stanice do asfalta, očišćen od korova i produbljen gde je to bilo potrebno, dok se s desne strane – i dalje ne vidi od trske i korova.

Z.D.

Opširnije u štampanom izdanju