STRUČNA KOMISIJA „VODOVODA” ANALIZIRALA POSLEDNJI PERIOD RADA FABRIKE VODE

Ocena – nedovoljan (1)

Za postrojenje koje nema upotrebnu dozvolu, elaborat zaštite od požara, priključak na kišnu kanalizaciju, koje ugrožava buduće vodosnabdevanje Zrenjanina, a toksičnim, netretiranim otpadnim vodama – i kanalizacioni sistem i ljude koji rade na njegovom održavanju, sve donedavno agitovali su pojedini predstavnici Grada. Sada je, međutim, javnosti predočen Izveštaj stručne komisije „Vodovoda” nakon praćenja poslednjeg rada fabrike vode, od polovine novembra do polovine decembra 2020.
U ovom dokumentu se zaključuje da postrojenje za prečišćavanje vode u Zrenjaninu ne ispunjava tehničke uslove propisane javnom nabavkom iz 2014, na osnovu koje je posao vodosnabdevanja poveren grupi „Zilio – Sinertek”.
– Rad postrojenja ugrožava i preopterećuje celokupan sistem vodosnabdevanja i kanalisanja Zrenjanina – konstatovali su članovi komisije: inženjeri elektrotehnike i mašinstva Dragan Lalić, Bernat Takarič i Srđan Bogaroški, u saradnji sa Rajkom Mrkajićem. Oni su pratili rad fabrike vode svakodnevno od 15. novembra do 14. decembra, kada se u postrojenju dogodila eksplozija.

UGROŽAVALI IZVORIŠTE „MIHAJLOVAČKA”
Od 34 tehnička uslova koja su razmatrali, fabrika vode nije ispunila nijedan! U zaključku Izveštaja istaknuta su najznačajnija odstupanja postrojenja na Mihajlovačkom drumu od onoga što je bilo propisano javnom nabavkom za usluge prečišćavanje vode.
Autori Izveštaja tako navode da, što se tiče projektne dokumentacije, nisu dobili uvid u Elaborat zaštite od požara u postrojenju.
Zatim, po pitanju stavke prečišćena voda, pokazalo se da kod većine uzoraka iz posmatranog perioda postoje napomene o mirisu. Osim toga, od 105 analiza prečišćene vode, 13 uzoraka nije zadovoljilo odredbe Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, a u 36 pojedini parametri poput boje, amonijaka, bora i arsena bili su na gornjoj granici maksimalno dozvoljenih koncentracija.
Osim toga, gubici vode višestruko su prevazilazili propisanu granicu (do 5 odsto gubitaka), a time je čak bilo ugroženo i gradsko izvorište vode Mihajlovačka.
– Takav režim rada dovodi do preiscrpljivanja izvorišta, daleko izlazi iz okvira dozvoljenih eksploatacionih rezervi izvorišta i može uzrokovati dalekosežne posledice po vodosnabdevanje grada u budućnosti – upozorava stručna komisija „Vodovoda”.

UBRZANO PROPADANJE KANALIZACIJE
Ukupna količina otpadnih voda u postrojenju višestruko je prevazilazila dozvoljene vrednosti, a one nisu bile ni tretirane! Zabeleženo je i izlivanje otpadnih voda iz kanalizacionog šahta na mestu priključka. Pri tome, merač otpadne vode u postrojenju nije ni bio ugrađen.
Ipak, najupečatiljivija je bila ocena njihovog kvaliteta. – Ovakva otpadna voda utiče na povećanu koroziju betona, odnosno na ubrzanje propadanje kanalizacionog sistema. Visoka koncentracija toksične materije arsena zdravstveno ugrožava ljude na održavanju kanalizacionog sistema – predočili su inženjeri „Vodovoda”. Pored toga, nije bilo uspostavljeno ni obrađivanje mulja, a pogon nije imao ni priključak kišne kanalizacije.
Autori izveštaja takođe ističu da se može nesumnjivo zaključiti da fabrika vode ne radi pouzdano i stabilno, kako zbog eksplozije koja se nedavno desila, tako i zbog drugih razloga.
– Prilikom obilaska postrojenja, uočeno je da se pumpe za doziranje hemikalija i rezervoari hemikalija nalaze na otvorenom, nezaštićene od uticaja vremenskih uslova. Rezervoar predtretmana nije zaštićen od kiše, snega, ptica, insekata, mikroorganizama iz vazduha, čestica prašine, čime se stvaraju uslovi za potencijalnu kontaminaciju vode u predtretmanu – zabeležili su inženjeri ViK.
Dezinfekcija prečišćene vode takođe nije bila onakva kakva je bila propisana – umesto da koristi hlor dioksid, fabrika je zapravo upotrebljavala natrijum hipohlorit.

Milana Maričić

  • AGRESIVNOST PREČIŠĆENE VODE
    U oceni rada fabrike vode navodi se i da „Vodovod” nije mogao daljinski da upravlja vodosnabdevanjem onda kada fabrika vode ne radi, jer nije funikcionisao režim bajpasa. Takođe, primećeno je da se posle svakog prestanka rada fabrike vode pojavljuje znatno veći broj kvarova na vodovodnoj mreži, što može da ukazuje na povećanu agresivnost prečišćene vode.
    Neke tehničke uslove postrojenja autori izveštaja nisu ni mogli valjano da ocene, jer im iz fabrike vode jednostavno nisu dostavljali tražene podatke. Komisija tako nije dobila ni informacije o izvršenom tehničkom pregledu postrojenja, a bez kojeg objekat ne može dobiti upotrebnu dozvolu.

 

  • SADA SE OGLASIO I TUŽILAC
    Promene okolnosti oko fabrike vode postale su vidljive nakon izbora novog rukovodstva Grada. Više se nisu mogli čuti optimistične najave o okončanju višedecenijskog problema sa pijaćom vodom, već je predočeno da će o ovom pitanju odlučivati eksperti iz komisija Grada i „Vodovoda”. U vreme kada je obelodanjena ocena stručne komisije „Vodovoda” o fabrici vode, redakciji „Zrenjanina” pristigao je odgovor iz Osnovnog javnog tužilaštva na pitanja o eksploziji u fabrici, koja su poslata odmah nakon incidenta.
    – Tužilaštvo je donelo tri naredbe za veštačenje iz oblasti mašinstva, elektrotehnike, zaštite i sigurnosti na radu, kao i naredbu nadležnim veštacima iz Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku Novi Sad, te će nakon prispeća njihovih nalaza i mišljenja biti doneta javnotužilačka odluka – navedeno je u odgovoru.