STUDENTKINjA VALENTINA NESTOROVIĆ DOBILA PARNICU PROTIV POSLANIKA DARKA BAĐOKA

Nju boli sve, njega samo džep
Pokrajinski poslanik Darko Bađok sada bi imao 180 hiljada dinara više da pre četiri godine u centru grada nije fizički nasrnuo na slabijeg od sebe – studentkinju i sugrađanku Valentinu Nestorović. U parnici po njenoj tužbi, a po skorašnjoj presudi Apelacionog suda, tim novcem, koliko toliko, nadokanadiće joj takozvanu nematerijalnu štetu usled straha i duševne boli koje je pretrpela, pošto ju je 27. novembra 2012. u centru grada pesnicom udario u glavu, a potom je, nemoćnu, sprečavao da ustane, gurajući joj lice ka blatnjavom tlu.
Pomenuti iznos nije i potpun ceh njegovog kabadahijskog odgovora sugrađanki kivnoj što je izbegavao da joj plati konobarisanje u svom lokalu. Cifru koju će Bađok morati da plati treba uvećati i za troškove parničnog postupka, a ako u ponovljenom suđenju bude odlučeno shodno predlogu njenog advokata, biće tu i ne mali izdatak na ime naknade za pretrpljene fizičke bolove tužilje.
Pomenuti ugledni član Srpske napredne stranke u Zrenjaninu, njen poslanik u pokrajinskom parlamentu, dobro plaćeni savetnik direktora JKP „Čistoća i zelenilo”, master inženjer menadžmenta, a od pre godinu dana i natprosečni student doktorskih studija na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin”, „ispod” štete svojevremene poslodavačke i poslaničke oholosti te zloupotrebe fizičke snage, još ne može da podvuče crtu. Novčani izraz dragocenog mu vremena potrošenog na praćenje parnice samo on može da izračuna. Sve drugo kazaće sud.
Pored ponovnog suđenja za naknadu za pretrpljene fizičke bolove koje je prouzrokovao nasrnuvši na nju 27. novembra 2012. godine, Valentina Nestorović tvrdi da se Darko Bađok o nju ogrešio i shodno odredbama Zakona o pravima pacijenta, odnosno Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ona i njena zastupnica, advokat Judita Popović, u drugoj parnici traže da Bađok bude osuđen i zbog zloupotrebe dokumentacije o zdravstvenom stanju radnice koja se usudila da traži platu za svoj rad. Zahvaljujući neopreznosti lekara veštaka i prekršajnog sudije, ti strogo privatni „papiri” učinjeni su mu dostupnim u prekršajnom postupku (u kojem je, inače, samo on osuđen za remećenje javnog reda i mira i kažnjen sa 7.000 dinara).
Negirajući navode Valentine Nestorović i objašnjavajući okolnosti usled kojih je ušao u žižu njenog interesovanja, on je zrenjaninskoj čaršiji, a posredstvom svog „fejsbuk” profila, dao „na izvolte” ono što se svuda u svetu smatra neprikosnoveno intimnim. Objavio je nalaze lekara o njenom zdravstvenom stanju, a onda se, pošto je proglašen krivim u prekršajnom postupku, pred novinarima „prao” od odgovornosti opširno govoreći o njenim medicinskim dijagnozama koje, uzgred budi rečeno, nikad, i ni po koju cenu, nisu smele da izađu iz lekarske ordinacije.
Z. Dedić