SVETSKI DAN POTROŠAČA: DOBRA SARADNJA GRAĐANA I INSPEKCIJE

Obavljeno 75 nadzora i intervencija

 

  • Prošle godine tržišni inspektori su obavili 45 inspekcijskih nadzora i još 30 intervencija po prijavama potrošača. Okrug danas ima četiri, a do 2010. radilo je desetoro tržišnih inspektora

Tržiša inspekcija Srednjobanatskog upravnog okruga, sa svega četiri ispektora nadzire promet neprehrambene robe u više stotina maloprodajnih i veleprodajnih objekata i skladišta, na prostoru na kom živi oko 180 hiljada ljudi. Već taj podatak ilustruje složenost rada tržišnih inspektora. Još jasniju sliku šira javnost može da dobije kada se zna da je do 2011. godine samo na području grada Zrenjanina bilo toliko tržišnih inspektora. Novi Bečej i Novu Crnju pokrivalo je po dvoje, dok je Sečanj i Žitište „dužio” po jedan inspektor!
Zanimljivo je da je broj tržišnih inspektora tokom 90-tih i u prvoj deceniji 2000- tih bio u stalnom porastu, i da su penzionisani inspektori zamenjivani mlađim.

30 PRIJAVA GRAĐANA
– Tokom prošle godine Odeljenje tržiše inspekcije primilo je 30 prijava građana koji su imali takozvani „potrošački problem”, nakon čega je pokrenut obimniji inspekcijski nadzor. Najviše prijava bio odnosio se na reklamacija kupljene robe i sporost u njihovom rešavanju – kaže se u izveštaju koji potpisuje načelnica Odeljenja tržišne inspekcije Zrenjanin Jasminka Rakić.
Kontrole su rezultirale sa 12 prekršajnih prijava, u slučajevima da trgovac ili drugi tržišni subjekt ne postupi po rešenju o otklanjanju nepravilnosti.

NADZORI PREMA GODIŠNjEM PLANU
– Prema planu inspekcijskog nadzora za tekuću godinu, akcenat je na kontroli predugovornog obaveštavanja, poslovne prakse trgovaca isticanje cena i prodajnih podsticaja, kao i zloupotrebe izraza „garancija”, s tim što je kontrola zloupotrebe ovog izraza planirana kao deo redovnog nadzora, kao i službena savetodavna poseta trgovcima i drugim učesnicima na tržištu – izveštava Rakić.
Aktivnosti Tržiše inspekcije (potčinjene odgovarajućem Sektoru zaštite potrošača pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija) u dane kada se obležava Svetski dan potrošača (15. mart), treba posmatrati u tom svetlu. Iz izveštaja pripremljenog ovim povodom, saznajemo da je tokom prošle godine bilo 45 redovnih i vanrednih ispekcijskih nadzora, koji se organizuju po godišnjem planu i proceni rizika vezanih za kvalitet i količinu neprehrambenih proizvoda u prometu. Radi se i po nalogu Ministarstva i drugih organa, kao što su Tužilaštvo, MUP i druge inspekcije. Kao posebno zanimljivu robu čiji ilegalni promet suzbija Tržišna inspekcija treba pomenuti rezani duvan.

  • NOV POSAO – NADZOR NAD ELEKTRONSKOM TRGOVINOM
    Tržišna inspekcija skreće pažnju potrošačima da je elektronska trgovina, kao vid trgovine, u stalnom porastu i da takođe podleže nadzoru Tržišne inspekcije. Potošači koji se upuštaju u trgovinu sa fizičkim licima posredstvom interneta i društvenih mreža upozoravaju se da će uglavnom kupiti robu od nelegalnog prodavca i time izgubiti sva zakonska prava koja imaju kada kupuju od legalnog trgovca.
    U Zrenjaninu ne postoji gradsko udruženje potrošača. Primedbe potrošača inspekciji idu posredstvom Pokrajinskog udruženja potrošača u Novom Sdau.
    U Odeljenju za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija postoji Grupa za edukaciju i upapređenje saradnje sa udruženjima potrošača. Kontakt je moguć elektronskom poštom i posredstvom telefona 011/ 36 – 16 – 627.

M. S-n.