Találkozás Ostojić Borbély Nataliával a SZKTA levelező tagjával

A Szerb Királyi Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagjával
Belgrádban a Szerb Királyi Tudományos és Művészeti Akadémián a minap megtartott ünnepi ülés n levelező tagjává választotta, a muzslyai mgr. Ostojić Borbély Natáliát. A Szerb Királyi Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke méltatta, Muzslya szülöttjének munkásságát. A méltatást követően az Akadémia első titkára átadta az erről szóló oklevelet.
МMuzslya tavaly ünnepelte betelepitésének 125 éves évforduloját, a valamikkori kicsiny falu igan sokat fejlődött a történelem folyamán. Muzslya ma már Nagybecskerek városának a X. helyi közösségét képezi. A falunak vagyis e helyi közösségnek az eltelt idöszakban számos olyan szülötte volt akik orvosok, mérnökök lettek, Natalia viszont az első , aki kiérdemelte e magas rangú elismerést.
Mgr. Ostojić születet Borbély Natalia az általános iskolát szülöfalujában fejezte be, majd Kikindán a tanitóképző középiskolában késöbb pedig Zomborban a Pedagogiai Akadémiát fejezte be. A Tanitóképző Egyetemen osztálytanitói diplomát szerez majd itt le magiszteri vizsgát is tesz 2005 ben. A minap pedig benyújtotta doktori disszertációját is. Közben viszakerül Muzslyára aol valamikor diák volt most pedig a Szervó Mihály Általános Iskola osztálytnitójaként dolgozik, igyekszik átadni diákjainak minden eddigi tudását és tapasztalatait.
PRÉCZ ISTVÁN