EXPOZIȚIA LUI DANIEL SUSA DIN UZDIN La Timişoara

Eveniment cultural de excepţie, măreț
Expoziţia lui Daniel Susa a fost vernisată pe data de 21 mai, de Sfinţii Mari Împăraţii Constantin şi Maica Sa Elena. Evenimentul care a trezit mare interes a fost găzduit de către Casa de Cultură a Studenţilor şi organizată de către SLA „Tibiscus“ din Uzdin, în cadrul unui alt măreţ eveniment: marcarea jubileului de 45 de ani ai trupei de dans „Reflex“ din Timişoara. Trebuie spus că în studenţie pictorul D. Susa a fost membru activ al acestui ansamblu cultural.
Expoziţia „Cu dreptul în faţă“ (la care pe lângă Susa – care a expus 67 de desene/picturi de factură coregrafică – a participat cu 20 de tablouri şi artista Laura Stanca din Timişoara) a fost inaugurată de Vasile Barbu, preşedintele SLA „Tibiscus“. Barbu a prezentat un portret liric al artistului Susa. La vernisaj au mai luat cuvântul criticul şi istoricul literar Adrian Dinu Rachieru şi pictoriţa prof. Adriana Păiuşan. Tot în cadrul vernisajului, pictorii Daniel Susa şi Laura Stanca încadrându-se în sărbătorirea cercului „Reflex“, au prezentat un dans latino-american, care a fost foarte bine primit de către numerosul public. Cu acest prilej, SLA „Tibiscus“ a conferit trei diplome „În semn de preţuire“ lui dr. Radu Păiuşan, Vasile Linţia şi maestrului coregraf Marcel Boitscheller, şeful ansamblului „Reflex“, în semn de profundă mulţumire pentru tot sprijinul adus comunităţii româneşti din Voivodina/Serbia. La 16 iulie expoziţia va fi vernisată la Uzdin, în cadrul ediţiei 2016 a „Zilelor Uzdinului“, iar între 23 şi 24 iulie va fi prezentată la Tabăra de Cultură şi Literatură de la Grădinari.
Vasile BARBU