TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN”: Produžen drugi ispitni rok

Za ukupno 119 slobodnih mesta na osnovnim akademskim studijama – 23 za studente na budžetu i 96 samofinansirajućih, budući brucoši mnogu da konkurišu na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin”. Prijavljivanje je 14. i 15. septembra, prijemni ispit je 19, a upis studenata od 20. do 22. septembra.

Na informacionim tehnologijama ima šest mesta za samofinansirajuće studente, a na informatici i tehnici u obrazovanju po šest mesta za budžetske i samofinansirajuće brucoše.

Za menadžment informacionih tehnologija može da konkuriše 12, a za inženjerski menadžment 22 studenta koji sami plaćaju školovanje, kao i za 19 na inudstrijskom inženjerstvu u ekploataciji naftre i gasa.

Studijski program mašinsko inženjerstvo ima mesta za sedam budžetskih i devet samofinansirajućih studenata, na odevnom inženjerstvu slobodno je  osam budžetskih i 14 samofinansirajućih mesta, dok oni koji žele da upišu inžewerstvo zaštite životne sredine, mogu da konkurišu na dva slobodna mesta na budžetu i osam na samofinanisranju.

M.B.