TEHNIČKI FAKULTET : Predavanje italijanskog profesora o ekonomiji zajedništva

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, 7. decermbra u 12.45 časova biće održano predavanje na temu „Ekonomija zajedništva u kontekstu društvene i socijalne odgovornosti“, a predavač je Luiđi Bruni. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ ovo predavanje organizuje u saradnji sa međunarodnim udruženjem ekonomije zajedništva. Predavanje će obuhvatiti pojam i značaj ekonomije zajedništva, socijalno preduzetništvo, kao i ekološki menadžment. Na predavanju će biti prisutni i preduzetnici iz zemlje i inostranstva koji u svom poslovanju primenjuju principe ekonomije zajedništva.

Luiđino Bruni je ekonomista i istoričar ekonomske misli, širokog spektra interesovanja među kojima izdvajamo filozofiju i ekološki menadžment. Jedan je od glavnih teoretičara i promotera ekonomije zajedništva i civilne ekonomije. Redovan je profesor Političke ekonomije na Univerzitetu Lumsa u Rimu i vanredni profesor Ekonomije i etike na Univerzitetu Sofija u Lopjanu. Jedan je od urednika International Review of Economics (IREC, Springer), napisao je brojne knjige i radove, prevedenih na desetine jezika, uključujući i nagrađivanu Civil Happiness: Economics and Human Flourishing in Historical Perspective and The Economy of Communion.

Ekonomija zajedništva (EZ) je model savremenog poslovanja čiji je osnov razumevanje jedinstva stvaranja dobara i težnje da se ljudska osoba stavi u centar poslovanja. Projekat „Ekonomije zajedništva“ nastaje 1991. u Brazilu kao odgovor na ogromnu ekonomsku nejednakost između bogatih i siromašnih. Cilj projekta jeste osnivanje preduzeća kojima će se upravljati u duhu nove „kulture davanja“ koja pre svega podrazumeva otvorenost i pažljivost na potrebe osoba oko nas. Obično se posmatra kao suprotna u odnosu na kapitalističku ekonomiju, tj. suprotna je „kulturi posedovanja“.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresovane.

M.B.