TEMA O DALjINSKOM GREJANJU OKUPILA SUGRAĐANE NA BAGLJAŠU I U „DOSITEJU”

Poređenja sa većim gradovima mogu da zavaraju

Građani Zrenjanina imaju šarolika iskustva sa daljinskim grejanjem. Tako je oduvek, a nezadovoljstva je više od kako su u jednom broju stanova ugrađeni kalorimetri, takozvani delitelji, koji omogućavaju da se toplotna energija naplaćuje srazmerno stvarnom utrošku (po kilovat časovima), a ne prema grejanoj površini (prema kvadraturi).
Od 2004, kada se počelo sa urađivanjem delitelja, sa toplovodne mreže se isključilo 662 potrošača, što nije beznačajno u odnosu na ukupan broj domaćinstava korisnika, oko sedam hiljada. Nekoliko stanara koji nemaju kalorimetre, a njihove komšije ih imaju, žalilo se da su im stanovi pregrejani čak do 28 stepeni – čulo se na sastanku posvećenom daljinskom grejanju održanom nedavno u Mesnim zajednicama Veljko Vlahović i Sonja Marinković na Bagljašu, u organizaciji Zrenjaninskog socijalnog foruma (ZSF).
M.S-n.

Opširnije u štampanom izdanju