U GRADSKOJ KUĆI PREDSTAVLjENA KNjIGA FILIPA KRČMARA

„Laudonova regimenta” – istorijski povratak u Banat
Osnovu za knjigu koju večeras predstavljamo otkrio sam u tekstu iz 1914. godine pronađenom u Istorijskom arhivu Zrenjanin. U njemu se pominje lokalni, velikobečkerečki vojni puk, u kom je, između ostalih, vojni rok služio i Miloš Crnjanski. Zainteresovao sam se za istorijat te vojne jedinice i vojskovođe Barona Fon Laudona po čijem je imenu nazvana. Stoga i u podnaslovu knjige „Laudonova regimenta” stoji – Istorija 29. carskog i kraljevskog pešadijskog puka „Baron Fon Laudon”.

Branka Jajić
Opširnije u štampanom izdanju