U KLEKU SE DIČE PROŠLOGODIŠNjIM UČINKOM, A TVRDE DA ĆE U 2016. BITI JOŠ BOLjI

Samodoprinos za lepše selo
U protekloj godini u Kleku su asfaltirali približno 2,5 kilometara putne infrastrukture. Fekalna kanalizacija se završava, a kompletno je rekonstruisana mreža kanala za odvod površinskih voda. Uređeni su atarski putevi, pa tako sada Klečane sa Lazarevom spaja i put sa tucanikom. Redovno se održava mesno groblje, ulična rasveta (svaka bandera ima sijalično mesto) i spomen park u centru mesta.
R.P.

Opširnije u štampanom izdanju…