U KULTURNOM CENTRU: Sajam obrazovanja i omladinskog preduzetništva u Zrenjaninu

U organizaciji Školske uprave za Banat, zrenjaninske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i Kulturnog centra, a uz podršku partnerskih organizacija, za učenike završnih razreda srednjih škola, 20. aprila održaće se sajam obrazovanja i omladinskog preduzetništva. Sajam će biti u Kulturnom centru, od 11 do 16 časova.

Sajam je namenjen učenicima završnih razreda srednjih škola, kako bi im se omogućilo da se informišu o ponudi smerova i profila na visokoškolskim ustanovama. Na sajmu će se predstaviti visokoškolske ustanove iz Zrenjanina, Novog Sada, Subotice i Beograda.

Sajam omladinskog preduzetništva organizuje se prvi put, a cilj je da se maturanti informišu o mogućnostima za pokretanje sopstvenog posla.

M.B.