U PETAK U NARODNOM MUZEJU: Izložba o kolonistima u Banatu

Svečano otvaranje izložbe „Sto godina od dolaska prvih kolonista u Banat (1919–2019) : Identitet sačuvan u slici i sećanju” održaće se u malom salonu Narodnog muzeja, u petak 15. novembra u 19 časova. Autorka izložbe je Rajka Grubić, muzejski savetnik – etnolog u Narodnom muzeju

Izložba će biti otvorena do 20. januara 2020. godine. Ulaz je slobodan.

– Stanovništvo koje je kolonizovano nakon Prvog svetskog rata, pored sopstvenog kulturnog nasleđa prenetog iz zavičaja, u velikoj meri poprimilo je i određene elemente kulturne tradicije autohtone sredine (poput čestitanja i praćenja Božića, praćenja kuma, okupljanja na roglju…), što se može pripisati vremenskoj distanci i dužim suživotom sa ostalim narodima u multietničkoj sredini Banata. Sa druge strane, kod stanovništva koje je kolonizovano nakon Drugog svetskog rata, zahvaljujući kraćoj vremenskoj distanci kao i boljoj komunikaciji sa maticom, kulturno nasleđe se i dalje živo neguje. Osoben nacionalni i kulturni karakter, kao i sam osećaj pripadnosti, najčešće se ispoljava putem folklora (preko koga se predstavljaju igre, pesme, nošnje i običaji rodnog kraja), ali i putem jezika (i danas je u velikoj meri prisutna ijekavica, karakterističan dijalekat kao i specifični nazivi za pojedina jela, predmete…) – navodi se u saopštenju o izložbi