U SUSRET IZBORIMA 21. JUNA

Oni će pomagati biračkim odborima

Republička izborna komisija (RIK) imenovala je radna tela, na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Srbije. Za članove Radnog tela u Zrenjaninu imenovani su Đina Darijević na predlog poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Marina Milenković na predlog poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Radovan Višekruna na predlog poslaničke grupe Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Miodrag Laništanin, na predlog poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Miloš Korolija na predlog načelnika Gradske uprave Zrenjanina, Vladimir Čolić, na predlog poslaničke grupe Jedinstvene Srbije, kao i Ana Mango na predlog Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara. Za koordinatora Radnog tela imenovana je Sofija Anđelković, načelnica Odeljenja za opštu upravu u Gradskoj upravi Zrenjanina.
Zadatak radnih tela Republičke izborne komisije biće da prikupljaju i objedinjuju predloge za stalni i prošireni sastav biračkog odbora, da primaju izborni materijal od koordinatora Republičke izborne komisije i predaju ga biračkim odborima pre glasanja, a posle glasanja da izborni materijal predaju koordinatorima Republičke izborne komisije. Takođe, ova tela pružaće podršku biračkim odborima na sprovođenju glasanja na dan izbora i obaveštavati Republičku izbornu komisiju o toku glasanja, u skladu s posebnim aktom RIK-a.