U TARAŠU, NA BIO FARMI „ŠOKŠIĆ” O NEBANKARSKIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

Oslonac malim i mikro firmama
U Srbiji se privreda oslanja na komercijalne banke kao izvor eksternog finansiranja. Uvođenjem nebankarskih finansijskih institucija finansijski sistem Srbije bi postao raznovrsniji i konkurentniji, što bi vodilo smanjenju troškova zaduživanja, povećanju izbora u pogledu finansiranja novih i razvoja postojećih poslovnih ideja i, posledično, bržem privrednom razvoju Srbije.
Razgovor o neophodnosti da se nebankarskim institucijama u Srbiji omogući rad, te proširi broj finansijskih izvora za mikro, mala i srednja preduzeća, bio je povod da nedavno Taraš i tamošnju bio farmu „Šokšić” posete predstavnici Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID BEP).

Z. D.
Opširnije u štampanom izdanju