U TOKU REPARACIJA KOLOVOZA I OŠTEĆENJA NA PUTEVIMA

Privremeno krpljenje udarnih rupa – do leta

Stvaranje udarnih rupa na kolovozu dešava se svake godine krajem zime. U Zrenjaninu se one privremeno saniraju hladno livenim asfaltom. U prethodnim mesecima utrošeno je 20 tona ovog materijala, ali se stalno otvaraju nove rupe, koje mogu da ugroze bezbednost svih učenika u saobraćaju.
– Pojava udarnih rupa na kolovozu je normalno stanje u ovom periodu godine s obzirom na golomrazicu i so koja se baca po putevima tokom zime. Mi u ovom trenutku, dok traje zimsko održavanje puteva i ulica u Gradu Zrenjaninu, što traje najčešće do 1. maja, radimo sa hladno livenim asfaltom. To nije dugotrajno rešenje, radi se tokom proleća i leta i onda se popunjava vrućim asfaltom – kaže Tihomir Isakov iz Odseka za saobraćaj Javnog preduzeća za urbanizam u izjavi za RTV „Santos” i napominje da je učestalost udarnih rupa dosta velika.
S. V.

Opširnije u štampanom izdanju