U ZEMLjORADNIČKOJ ZADRUZI „AGROKLEK” O POSLEDICAMA NAJNOVIJIH UREDBI

Izostala zaštita stočarstva
Najnovije uredbe koje ograničavaju mogućnost zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta od strane stočara brinu pregaoce ovog teškog posla. Jedan od njih je i Radovan Bokić, direktor renomirane Zemljoradničke zadruge „Agroklek”, koja je, sa produkcijom od 3,5 miliona litara mleka vrhunskog kvaliteta godišnje, odavno najveći pojedinačni isporučilac za zrenjaninski „Mlekoprodukt”.

M. Stojin
Opširnije u štampanom izdanju