U “ZMAJU”RADIONICA ZA ĐAKE: Uče o emocijama

Radionice ,,Škola emocionalne pismenosti”, projekat Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu čiji je autor UG ,,Vojvođanska inicijativa”, usmerene su na podizanje emocionalnih kompetencija kod dece i mladih, kroz razvoj emocionalnih veština, povećanje emocionalnog znanja i emocionalne pismenosti. Učenici osnovnih škola „Petar Petrović Njegoš” i „Jovan Jovanović Zmaj”, u kojima se radionice održavaju, uz igre, grupni rad, glumu, kreativno izražavanje, diskusiju, domaće zadatke, uče da prepoznaju, imenuju i izraze emocije.
M.B.