ULICA RADNOTI MIKLOŠA: Otvorena za saobraćaj

Nakon što su završeni svi radovi na sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži i vraćena putna površina u prvobitno stanje, ulica Radnoti Mikloša je u subotu 26. decembra u popodnevnim časovima otvorena za saobraćaj.

– Obimni i kompleksni radovi na sanaciji havarije, uz upotrebu za ovu vrstu radova specifične opreme i mehanizacije, obuhvatali su uklanjanje putne površine, bušenje bunara za drenažu podzemnih voda kako bi se iste uklonile i stvorili uslovi za izvođenje radova na dubini od 6 metara. Potom, postavljena je zaštitna oplata, zamenjen deo cevi vodovodne, fekalne i atmosferske kanalizacione mreže, izgrađeni su novi kanalizacioni šahtovi. Na kraju, vraćena je putna površina u prvobitno stanje. Radovi su završeni u predviđenom roku, a njihova ukupna vrednost iznosila je 11,8 miliona dinara – rekao je  Siniša Gajin, rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija u javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija”.

Paralelno sa pomenutim, JKP „Vodovod i kanalizacija“ je sprovela i radove na potpunoj reparaciji crpne stanice koja se nalazi u pomenutoj ulici, a kojoj pripada i kanalizaciona mreža na kojoj je izvršena sanacija havarije. Ova crpna stanica je od velikog značaja jer se preko nje vrši prikupljanje fekalne i kišne kanalizacije sa teritorije više od polovine grada i dalje odvođenje ka Aleksandrovačkom kanalu.

Završetkom radova na reparaciji crpne stanice i sanacijom havarije na kanalizacionoj mreži obezbediće se još stabilnije prikupljanje i odvođenje otpadnih voda.