Ünnepi szentmise Szent István templomban

Itt vagyunk!

Ismét megnyitotta kapuját a nagybecskereki gimnázium templom augusztus 20-án. Az ünnepi szentmisét Dr. Német László SVD megyéspüspök, Pastyik Róbert székesegyházi plébános és mons. Tietze Jenő apostoli protonotárius, nyugalmazott székesegyházi plébános mutatta be.
A nagybecskereki gimnázium templomban minden évben egyszer, Szent István-napján, a templom védőszentjének ünnepén mutatnak be szentmisét. Ilyenkor megnyílnak a kis templom kapui, s a harangok hívó szava várja a nagybecskerekieket. A hívek pedig, jönnek. Örömmel, kíváncsian, s kissé szorongva. Örömmel, mert mindenkinek valami szép élménye kapcsolódik ehhez a templomocskához. A mai hatvanas-hetvenes korosztály mindig szeretettel emlékezik fiatalkorára, amikor a vasárnapi diákmiséken ők népesítették be a templomot, melynek külön ifjúsági kórusa volt, s plébánosuk, mons. Tietze Jenő apostoli protonotárius, még, mint káplán, később, mint fiatal plébános prédikált nekik.  Kíváncsian, hogy vajon ki lesz az ünnepi szónok, mert több évtizedes hagyomány, hogy újmisés prédikál a híveknek (sajnos, arra is volt példa, hogy a plébános meghívásának nem tettek eleget a meghívottak). Szorongva, mert a gimnázium templomot 2000-ben restaurálták, de a belső helyreállítási munkálatok anyagiak híján váratnak magukra.
Az elmúlt évtizedben – tekintettel a papi és szerzetesi hivatások hiányára – már nem újmisés volt a szentmise szónoka, de a vendég lelkipásztort éppoly szeretettel fogadták a hívek, mint a fiatal papokat. Idén a város plébánosa, Pastyik Róbert atya – aki augusztus 1-jétől szolgálja a székesegyházi plébánia híveit – a város szülöttjét, az immár nyugdíjas mons. Tietze Jenő apostoli protonotáriust kérte fel, mondjon homíliát egykori hittanosainak, tisztelőinek, Nagybecskerek hívő népének.
Kevés az olyan szent, akinek a példája ennyire beleágyazódik a napi miseolvasmányokba, mint Szent István első királyunké. Az ő kitartó, kemény, keresztény jellemének köszönhetjük, hogy itt vagyunk és megmaradtunk. Intelme, miszerint ne éljetek úgy, mint a pogányok, ma is aktuális. István tudta a népét a keresztény Európa felé vezetni és megerősíteni azt. Felajánlotta családját és országát a Boldogságos Szűzanyának, Égi Édesanyánknak – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy itt, a Bánátban az aracsi Pusztatemplomnak és az oroszlámosi templomnak az alapját ő vetette meg, mindkettő Szent István-i örökségünk. Homíliájának végén Jenő atya, aki több mint négy évtizeden keresztül volt Nagybecskerek plébánosa arra kérte a jelenlévőket, hogy Szent István példája, aki szilárd talajra építkezett, gondolkoztasson el bennünket, mutasson utat és segítsen nekünk!
Kovács Szöszill – Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda