USPEŠNO ZAVRŠENA OBUKA U „HERC SECURITY”: Tim koji ostvaruje rezultate

Polovinom septembra uspešno je završena posebna obuka, odnosno polaganje stručnog ispita zaštite od požara. Ukupno 40 kandidata, sa srednjom i sa visokom stručnom spremom polagalo je ispit, a komisiju su činili predstavnici Sektora za vanredne situacije iz Beograda.

– U ovom, za nas bitnom projektu, pomoć i podršku pružio nam je stručni kadar iz redova MUP-a, sektor za vanredne situacije Zrenjanin. Nakon završetka obuke za stručni ispit zaštite od požara, koja je vrlo uspešno prošla, kako za „Herc Security” tako i za same polaznike, rešeni smo da organizujemo i obuku za polaganje ispita procena rizika u vanrednim situacijama. Tim povodom pozivamo sve zainteresovane da nam se jave, odnosno da rezervišu svoje mesto, jer će na obuci biti primljeno svega 15 kandidata – saopštili su iz iz ove firme.

U „Herc Security” napominju da zainteresovani kandidati moraju imati visoku stručnu spremu, a sve ostale informacije bitne za ovaj ispit mogu dobiti na broj telefona 023/536-595, ili putem imejla herc.securiti@gmail.com,  a mogu doći i lično u firmu, koja se nalazi u ulici Slavka Munćana 108, svakog radnog dana u periodu od 9 do 13 časova.

Firma „Herc Security” posluje od 2006. godine, i organizuje osnovne obuke za radnike, koje se iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja  na radu obavljaju jednom u tri, odnosno četiri godine. „Herc Security” organizuje i posebne obuke za vatrogasce i za referente zaštite od požara. U svom sastavu zapošljava visoko stručan kadar iz obasti tehničkih nauka,  bezbednosti i zdravlja  na radu, zaštite od požara  i smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama.

L.Z.