v organizácii moms aradáč: KRÁSA V ARADÁCKOM ŠÍROM POLI SA UKÁZALA 10. KRÁT NA FESTIVALE ZVYKOV A OBYČAJOV

Desaťročie snahy o zachovanie kultúry

Festival zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli toho roku oslávil 10. ročník a bol usporiadaný v piatok a sobotu, 14. resp. 15. júla v Aradáči. Učinkovalo na ňom 10 súborov, a to dva zo Slovenskej republiky. Otvorené boli tri výstavy, organizované dva koncerty.
V piatok 14. júla do Aradáča zavítali najprv hostia zo Slovenska – Folklórny súbor Očovan z Očovej. Večer spolu s domácim súborom Mladosť pri Kultúrnom centre Aradáč usporiadali celovečerný koncert.
Potom v sobotu popoludní v Aradáči sa zoskupilo ešte deväť súborov: z Boľoviec, Kovačice, Bieleho Blata, Padiny, Kysáča – s ktorými prišiel aj súbor z Fintíc v SR – a dokonca i Center pre zachovanie tradičnej kultúry Derdef a Kultúrno-umelecký spolok Pionir zo Zreňanina.
O siedmej hodine predvečerom sa všetci ukázali dedine na defilé, a o 20. hodine sa začal galakoncert na nádvorí Hasičského domu.
Predtým boli otvorené tri výstavy. Na Základnej škole výstavu národných hudobných inštrumentov na Slovensku zorganizovalo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca a otvoril ju riaditeľ SVC Vladimír Valentík. Potom bola otvorená i výstava v evanjelickom kostole, a potom v miestnostiach Miestneho spoločenstva. Tam Združenie žien Ruža a Asociácia spolkov slovenských žien ukázala ručné práce a kroje. Svoju tradíciu predstavili spolky z Dobanoviec, Kovačice a, pravdaže, Aradáča.
-Verím, že je náš festival na kultúrnej mape Vojvodiny už rokami. Ale našim cieľom je byť tam ešte dlhé roky, a to nie len aby sme tam boli, ale aby sme sa pokúsili zachovať našu tradíciu a kultúru, a motivovali iných, aby sa snažili o to isté vo svojich osadách – povedala na otváraní Suzana Kokavská, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Aradáči.
Na otváraní Festivala boli predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, čestný predseda MSS Rastislav Surový, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, predseda Výboru pre kultúru NRSNM Ján Slávik, štátny tajomník v Ministerstve štátnej správy a lokálnej samosprávy dr Ivan Bošnjak a pomocník starostu Zreňanina Duško Radišić.

1-2

 • NASLEDUJE: MOMS Aradáč na Matičnom turnaji
  V sobotu 22. júla sa vo Vojlovice uskutoční matičný turnaj v malom futbale o pohár Jeho Exelencie veľvyslanca Slovenskej republike v Srbsku.
  Turnaj sa už tradične uskutoční v rámci Slovenských národných slávností. Organizátorom tohtoročného turnaja je Športová komisia Matice slovenskej v Srbsku v spolupráci s MOMS Vojlovica-Pančevo, Obcou Pančevo a FK Mladosť z Vojlovice.
  Z Aradáča na závodenie pôjdu Ivan Pleva, Dejan Striško, Vladimír Ďuríček, Ivan Vesin, Milenko Adamov, Miloš Mijić, Predrag Vučetić, Vladimír Matejin, Vladimír a Srđan Zakićoví. Aradáčania v minulosti zvíťazili na tomto turnaji trikrát v kontinuite a preto vo svojej skryni majú neprechodný pohár.

1-3

 • MOMS Aradáč pred Festivalom zvolil nové vedenie
  V stredu 28. júla sa konalo konštitučné zasadnutie Miestneho odboru Matice slovenskej v Aradáči. Prítomní 14 členovia Správnej rady volili a zvolili za predsedníčku Suzanu Kokavskú, za podpredsedu Jána Bagľaša, tajomníčku Jaroslavu Števkovú, pokladníčku Veronu Abelovskú Petrák. Zvolili i delegátov do Správnej rady MSS – nimi sú Adela Obšustová a Ivica Grujić Litavský.
  -Uctievam si to, čo urobilo predchádzajúvce vedenie s Annou Bagľašovou a pravdaže sa budeme snažiť zachovať kultúru, jazyk a všeobecne všetky aspekty života Slovákov v Aradáči. Festival zvykov a obyčajov je jeden z dvoch festivalov, ktoré Matica slovenská v Srbsku má, teda bude to jednoduchá, a predsa ťažká úloha. Či budú nejaké zmeny v organizácii, alebo v dátume odohrávania Festivala, nemôžem presne povedať v tomto momente keď na mysli máme jubilárny, 10. Festival V aradáckom šírom poli, ale určite sa budeme snažiť, aby to bolo čoraz lepšie a úspešnejšie – povedala Suzana Kokavská, nová predsedníčka MOMS Aradáč.
  Členovia novej správnej rady MOMS Aradáč sú: Igor Abelovský, Verona Abelovská Petrák, Anna Bagľašová, Ján Bagľaš, Helena Bartošová, Anka Gálová, Suzana Kokavská, Ivica Grujić – Litavský, Vladimír Lovás, Adela Obšustová, Jaroslava Števková, Erka Viliačiková, Marka Viliačiková, Ján Zvara a Jano Zvara – Moco. Členmi dozornej rady budú Zuzana Svetlíková, Vlasta Labátová a Ivan Buják.

1-7

Suzana Kokavska