„VODOVOD”: Privremeni broj za prijavu kvarova

U utorak, u popodnevnim časovima, došlo je do kvara na telefonskoj liniji za prijavu kvarova na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i od tada broj 023/534-097 nije u funkciji.

Iz pomenutog razloga aktiviran je privremeni broj za prijavu kvarova 023/530-150, koji je korisnicima na raspolaganju 24 časa.

– Pošto je u pitanju broj sa stare centrale potrebno je oko 15-ak sekundi da se uspostavi signal sa telefonskom linijom za prijavu kvarova, pa iz tog razloga molimo korisnike za strpljenje. Nakon otklanjanja kvara na telefonskoj liniji, dosadašnji broj 023/534-097 će ponovo biti vraćen u funkciju, o čemu će korisnici biti obavešteni – rekao je Siniša Gajin, rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija u JKP „Vodovod i kanalizacija“.