ZAPOČELO SUĐENJE DRAGANU ŠIJAKOVIĆU, DIREKTORU „TOP TONA”

Traži se i novčana i zatvorska kazna

Zamenica osnovnog javnog tužioca Gordana Putić podnela je optužni predlog protiv Dragana Šijakovića, direktora „Agencije mjuzik kompani Top Ton” (Music company Top Ton). Tužilaštvo opravdano sumnja da je Šijaković, 2015. i 2017. godine, sa računa pomenute radnje podigao gotov novac u ukupnom iznosu od oko osam miliona dinara. Pritom, ne postoji dokumentacija na šta su utrošena finansijska sredstva. Šijaković se tereti da je davao lažne podatke o stečenim prihodima.
Sumnja se da je izbegao plaćanje poreza i doprinosa 2015. (oko milion) i 2017. (oko 1,7 miliona dinara). Tužilaštvo predlaže Osnovnom sudu u Zrenjaninu da Šijakovića oglasi krivim zbog dva izvršena krivična dela poreske utaje i da mu utvrdi kaznu zatvora u trajanju od jedne, odnosno dve godine. Takođe, sugeriše plaćanje sporedne novčane kazne u iznosu od 200.000 dinara, odnosno 300.000 dinara.

ODBRANA OSPORAVA OPTUŽNI AKT
Šijakovićevi advokati Gvozden Grgur i Branislav Šušnjar iz Novog Sada i Vićentije Darijević iz Zrenjanina izneli su pred sudijom, Gordanom Protić, detaljnu odbranu okrivljenog. Gvozden Grgur osporava navode optužnog akta u celosti. Prema njegovim rečima, pomenuti dokument nije napisan u skladu sa nalazom i mišljenjem veštaka ekonomske struke, što baca sumnju na njegovu verodostojnost. Advokat Grgur je u svom izlaganju dodao da veštak nije imao uvid u knjigovodstvenu dokumentaciju okrivljenog i njegove preduzetničke radnje, kao i da ni sa kim nije kontaktirao.
Odbrana je predlagala da sud ili ovlasti novo lice koje će izraditi drugi, na osnovu Zakona zasnovan nalaz, ili eventualno, naredi da se sporni predlog dopuni. Gvozden Grgur je, takođe, napomenuo da je njegov branjenik, u toku dokaznih radnji koje su se vodile pred postupajućim tužilaštvom, izmirio poreski dug za šta je odbrana tužilaštvo obavestila dopisom 15. aprila 2019. godine.
Branilac Vićentije Darijević saglasio se sa izlaganjem kolege Grgura. Istakao je činjenicu koja se tiče važeće sudske prakse, a može se primeniti i na ovaj slučaj.

– Kao što je već rečeno, okrivljeni je još u fazi izvođenja dokaznih radnji, a pre podizanja optužnog predloga izmirio sva poreska dugovanja. U takvim procesnim situacijama u svim tužilaštvima u Srbiji, pa i u Zrenjaninu uobičajeno je da se odbacuje krivična prijava i odlaže krivično gonjenje. Cilj je da se obezbede novčana sredstva za budžet Republike Srbije – rekao je Darijević.

ŠIJAKOVIĆ NE PRIZNAJE KRIVCU
Okrivljeni Dragan Šijaković negirao je krivično delo koje mu se stavlja na teret, kao i navode optužnog predloga.
– Ostajem pri svojoj odbrani koju sam dao na zapisniku Osnovnog javnog tužioca (OJT) 28. jula 2018. godine. Dodao bih da sam naknadno izmirio svoje poreske obaveze, jer nisam mogao da konkurišem na tenderima, kao i da konstrukcija koja je kupljena i dalje postoji i nalazi se na listi osnovnih sredstava firme koju sam prodao 31. decembra 2022. godine, a do tada je bila na stanju „Mjuzik kompani Top-Tona” – izjavio je Šijaković.

Nakon reči odbrane i okrivljenog, sud je doneo rešenje po kojem se usvajaju dokazni predlozi zamenika javnog tužioca da se neposredno sasluša svedok Milan Grbić iz Sremske Kamenice, kao i lica koja je predložila odbrana. Naredni pretres zakazan je za 25. april.

M.Malbaški
Foto: Jovan Drndak Njegović