ZAPUŠTENA ZGRADA NEKADAŠNJEG „MEDIVETA” PRETVARA SE U SAVREMENI PROSTOR ZA ŽIVOT

Izvorni izgled biće sačuvan

Na uglu ulica Čarnojevićeve i Nikole Pašića nalazi se nekadašnja zgrada preduzeća „Medivet”, koja će uskoro biti rekonstruisana i pretvorena u stambeno-poslovni kompleks. Objekat je izgrađen 1912. godine i pod režimom prethodne zaštite Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zrenjaninu. Više od 60 godina u zdanju se nalazila Osnovna škola „Žarko Zrenjanin”, a potom i sedište navedenog preduzeća. Kako saznajemo, za potrebe ove firme renoviranje je trajalo od 1989. do 1992. godine. Poslednje promene na ovoj zgradi bile su 2018. godine, kada je saniran krov.
Na gradskom sajtu može se naći javni uvid sa urbanističkim projektom urbanističko-arhitekstonske razrade lokacije. Podnosilac je „Medivet” d.o.o, za projekat je bilo zaduženo Javno preduzeće za urbanizam, a za idejno rešenje „Arhi boks” (Arhi Box) iz Zrenjanina. Prostor koji je obuhvaćen razradom kroz urbanistički projekat obuhvata parcele (kat. br. 5635 KO Zrenjanin 1 i 9631 KO Zrenjanin 1), u ukupnoj površini od 2.548 kvadratnih metara.
– U okviru objekta planirano je da se podrum zadrži za ostave stanara i poslovnog prostora. U prizemlju će biti jedan poslovni prostor (261 m2), tri stambene jedinice sa komunikacijama i suvi prolaz-ajnfor. U planu je da na prvom spratu bude sedam stanova sa zajedničkim stambenim površinama, a na potkrovlju četiri stana. Ukupno je planirano 14 stambenih jedinica (površine 102 m2) i jedan poslovni prostor – navodi se u urbanističkom projektu, koji potpisuje Jelka Đorđević, odgovorni urbanista.
Na osnovu planiranih sadržaja, potrebno je 18 parking mesta, od čega dva za osobe sa invaliditetom. Pet parking mesta gradiće se na javnoj površini u Čarnojevićevoj ulici. U urbanističkom planu se ističe da se objekat zadržava prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture, od 5. aprila ove godine, odnosno: očuvanje autentičnog horizontalnog i vertikalnog gabarita, oblika i nagiba krova, konstruktivnog sklopa, očuvanje i restauracija izvornog izgleda, stilskih karakteristika, dekorativnih elemenata i ukupnog likovnog izraza. Predviđeno je uređenje zelenih površina, postavljanje urbane opreme i mobilijara – klupe, nosači bicikla, kontejneri.
Prilikom rekonstrukcije objekta, potrebno je popraviti i postojeće ograde i kapiju i postaviti ih na regaluacionu liniju parcele. Ograda može menjati svoj oblik i formu, uz saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika, u visini od 1.8 metara.
– Na objektu se ne dozvoljava nadogradnja ili veća dogradnja, dozvoljeno je osavremenjivanje (uvođenje savremenih instalacija, adapatacija potkrovlja, dogradnja u smislu poboljšanja komunikacije) u cilju boljeg korišćenja, što podrazumeva intervencije koje se moraju izvesti uz uslove nadležene ustanove zaštite nepokretnih kulturnih dobara – navodi se u projektu.
Prema idejnom rešenju, vrednost objekta iznosi 100.092.213 dinara. Odeljenje za urbanizam Gradske uprave izradiće izveštaj sa predlogom o prihvatanju urbanističkog projekta, po prethodno izvršenoj stručnoj kontroli. Pre prihvatanja, Odeljenje za urbanizam organizovalo je javnu prezentaciju koja je trajala od 2. do 9. jula.

  • KO JE VLASNIK „MEDIVETA”?
    Poslednji vlasnik zgrade postalo je društvo sa ograničenom odgovornošću „Iradia” iz Sremske Kamenice 2005. godine, koje je osnovano pre 28 godina. Bavi se prodajom opreme za živinarstvo i svojim kupcima nudi savremena rešenja u toj i oblasti laserske tehnologije.

I. Isakov