ZASEDALO GRADSKO VEĆE: Budžet posle rebalansa nešto uvećan

Ukupni prihodi grada Zrenjanina u 2017. godini, po rebalnsu koji je danas usvojilo Gradsko veće, iznosio bi 4 milijarde i 165,4 mliona dinara, što je za 153 miliona diara više od prvobitno planirane sume (zbog uključivanja neutrošenog novca iz budžeta za 2016. godinu).

Rashodi budžeta utvrđeni su na nivou od 4 milijarde i 187,9 miliona dinara.

Gradsko veće je danas razmotrilo i usvojilo izveštaje o poslovnju večeg broja javnih preduzeća i ustanova, kao i rebalanse planova poslovanja za tekuću godinu.

Posebno je kao uspešno apostrofirano pslovanje JKP „Vodovod i kanalizcija“ – u svetlu skorog puštanja u pun pogon „fabike vode“, kao i poslovanje JKP „Čistoća i zelenilo“.

M. S-n.