ZASEDALO JE GRADSKO VEĆE ZRENJANINA: Savet za razvoj postaje stalno telo

Savet za razvoj grada Zrenjanina transformiše se iz povremenog u stalno savetodavno telo gradonačelnika, u cilju stvaranja povoljnih uslova za sadržajan i skladan razvoj grada. Savet formira gradonačelnik, a njegovi članovi imaju pravo na novčanu nadoknadu. Ovu odluku donelo je Gradsko veće Zrenjanina na današnjoj sednici.

Veće je danas odlučilo u da predsednik Skupštine grada može biti u radnom odnosu na neodređeno vreme. Utvrđen je tačan broj od 1.875 zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Grada Zrenanina, što je za 180 izvršilaca manje od zakonom utvrđenog maksimuma.

Izmenom Programa otuđenja građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada u ovaj fond uvrštene su dve parcele namenjene investicionoj gradnji na lokalitetima „Jugoistok“ i „Bagljaš“, ukupne površine 4 hektara i 92,6 ara, kao i jedna parcela od 424 kvadratna metra u MZ „Berbersko Bolnica“ namenjena porodičnom stanovanju.

Gradsko vece 1_resize

Odlučeno jeda se apoteka i centralno skladište lekova presele sa lokalcije u ulici Ive Lole Ribara na adresu Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 8.

Sa dnevnog reda je, za sada, skinuta tačka koja se odnosila na usvajanje Plana detaljne ragulacije radnog kompleksa – farme „Banatski Despotovac“.

M.S-n.