VEĆNICI ODOBRILI IZMENE PROGRAMA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Predočen plan za povezivanje Male Amerike i Duvanike

Za 24 odsto uvećan je ovogodišnji fond za uređivanje građevinskog zemljišta, a proširen je i spisak investicija, odlučilo je Gradsko veće 1. septembra, usvojivši izmene programa koji reguliše ovu oblast. Originalni akt je objavljen u gradskom Službenom listu Zrenjanina 13. marta ove godine.

SEDAM NOVIH INVESTICIJA
Tako je planirana suma od oko 2,4 milijarde porasla na približno 3,1 milijardu dinara. Tome je doprineo izdašniji priliv novca od viših nivoa vlasti za oko 411,9 miliona dinara. Deo koji ulaže Grad je ostao isti – 261,7 miliona dinara.
Od ukupne sume, 89 odsto će biti opredeljeno za komunalno opremanje zemljišta (2,8 milijardi), šest odsto za radove na pripremi zemljišta (191,1 milion), a preostalih pet procenata namenjeno je realizaciji investicija (140,9 miliona dinara).
Izmenama programa o uređivanju građevinskog zemljšta takođe je proširen spisak investicija sa 14 na 21.
Do sada je sadržao sl. stavke: radne zone Plinara, Severozapad Elemir, Jugoistok II-B, Jugoistok II-D i zona prema Aradcu; prečistač otpadnih voda; lokaliteti za fabriku vode i Baranjsku licu; proširenje izvorišta; probijanje puta od ulice Žarka Zrenjanina do Male Amerike; kanalizacione mreže u Elemiru, Kleku i Lazarevu; Plan generalne regulacije Centar.
Nakon izmena predviđene su još izgradnje objekta Predškolske ustanove „Bajka”, kao i trafostanica na lokalitetu Marka Oreškovića i u ul. Milana Stanivukovića. Planirano je i da se izradi projektno-tehnička dokumentacija za rekonstruciju fekalnih kanalizacija u Petefijevoj, Banatskoj, Novosadskoj, u ul. Milana Stanivukovića i na Bulevaru Veljka Vlahovića. Takođe, dodata je i stavka koja se odnosi na rekonstrukciju gradskog stadiona (II faza i završetak radova).

NAJVIŠE ZA PREČISTAČ OTPADNIH VODA
Lokalna samouprava planira da u projektovanje novih bunara na gradskom izvorištu uloži pet miliona dinara, potom 100 miliona u njihovu izgradnju i još sedam miliona u realizaciju investicije (tehnički pregled, pribavljanje dozvola i saglasnosti…).
Grad namerava i da se upusti u poduhvat povezivanja ulice Žarka Zrenjanina i naselja Mala Amerika probijanjem puta. Za to bi najpre trebalo pribaviti zemljište putem eksproprijacije, za šta je opredeljeno 122,7 miliona dinara. Projektovanje nedostajuće saobraćajne infrastrukture koštalo bi 2,7 miliona dinara, a izgradnja 102,9 miliona. Za realizaciju investicije predviđeno je još 7,2 miliona dinara.
Projektovanje i izgradnja objekta Predškolske ustanove „Bajka”, prema Programu, stajaće ukupno 76,2 miliona dinara.
Značajna suma namenjena je za prečistač otpadnih voda. Konkretno, 1,1 milijarda dinara planirana je za izgradnju kolektora, crpne stanice, retenzije i saobraćajnica, a 82,9 miliona za troškove realizacije investicije.
Iako je lane investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata preuzeo fabriku vode na Mihajlovačkom putu, Grad namerava da u lokalitet ovog pogona uloži još 26,7 miliona dinara (izgradnja saobraćajne i komunalne infrastrukture, tehnički pregled, pribavljanje dozvola, saglasnosti i slično).

Izgradnja kanalizacione mreže u Elemiru, uz troškove realizacije investicije, koštaće 23,1 milion dinara, predviđeno je Izmenama programa uređenja građevinskog zemljišta. Za isto ulaganje u Kleku i u Lazarevu opredeljeno 11,3, odnosno 33,4 miliona dinara.

M. M.