ZRENЈANIN: Ko je dobio đačke i studenstke stipendije grada

Na gradskom sajtu objavljena su imena dobitnika stipendija za školsku 2019/2020. godinu. Stipendije će dobiti 95 srednjoškolaca i 85 studenata. Njihova imena objavljena su na sajtu grada.

Učeničke stipendijе mesečno iznose 5.400 dinara, a za njih su mogli da konkurišu učenici srednjih škola, koji su u prethodnom školovanju ostvarili odličan uspeh i prosek ocena iznad 4,80. Potrebno je i da su osvojili jedno od prva tri mesta na smotrama i takmičenjima, ili da su reprezentativci u sportu ili volonteri Crvenog krsta.

Studentske stipendije iznose 8.400 dinara, a za njih su mogli konkurisati studenti koji su na budžetu, sa prosekom ocena iznad 9,00. Mogli su konkurisati i oni studenti koji su na samofinansiranju ako se proceni da postoji posebna potreba grada, odnosno ako su reprezentativci u nekom od sportova.

Stipendije se isplaćuju u deset mesečnih rata.

Konkurs, sa kriterijumima, bio je otvoren do 31. januara i. Pravo na učeničku/studentsku stipendiju ima učenik/student koji nije ostvario pravo na učeničku/studentsku stipendiju u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu i koja se isplaćuje iz budžeta Republike Srbije, ili je se odrekao u korist ostvarivanja prava na stipendiju koju dodeljuje grad Zrenjanin.


M.B.