ZRENjANIN DOBIJA PAMETNE MREŽE NAJMODERNIJIH MERAČA POTROŠNJE VODE

Postavka 18 hiljada novih vodomera

Zamena postojećih vodomera elektronskim vodomerima na daljinsko očitavanje počelo je uvođenje takozvane „pametne mreže” u Zrenjaninu, čime će naš grad dobiti najsavremeniji sistem očitavanja utrošene vode primenom softvera i opreme za kontrolu.
Nakon raspisane javne nabavke za elektronske vodomere i potpisanog ugovora sa renomiranom firmom „INSA” iz Zemuna, počela je i ugradnja prvih pristiglih od 18 hiljada uređaja, koliko je obuhvaćeno ugovorom čija je vrednost 100 miliona dinara, a celokupna sredstva je obezbedilo JKP „Vodovod i kanalizacija” iz sopstvenih sredstava.
– Planirano je da se u narednih godinu dana izvrši zamena svih 18 hiljada vodomera, prvo u Zrenjaninu, kod gotovo svih korisnika u gradu. U međuvremenu će biti raspisana javna nabavka za iste takve uređaje koji su namenjeni preostalim korisnicima u gradu i u selima. Paralelno sa zamenom vodomera biće i opreman računarski centar za prikupljanje očitanih podataka sa GSM koncentratora koji će biti postavljen na odgovarajućim mestima u ulicama gde se sprovodi zamena vodomera i koji će prikupljati podatke, odnosno stanja, i prosleđivati ih u pomenuti centar – objašnjava rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija u JKP „Vodovod i kanalizacija” Siniša Gajin.
Do završetka opremanja centra za prikupljanje podataka i postavljanja koncentratora, podaci sa elektronskih vodomera očitavaće se daljinski uz pomoć ručnih terminala i odgovarajuće opreme. Zahvaljujući tome, radnici „Vodovoda” sa ulice mogu da prikupe podatke, bez ulaska u dvorišta korisnika i otvaranja šahtova.
Bitno je da uvođenje ovog najsavremenijeg sistema daljinskog očitavanja korisnike neće koštati niti jedan dinar, a pare za nabavku i opremanje centra za prikupljanje podataka obezbedilo je, iz sopstvenih sredstava, JKP „Vodovod i kanalizacija”, čiji će radnici i zameniti sve vodomere.
Zamena vodomera počela je prošle nedelje u nastavku Prvomajske ulice, u naselju Gradnulica Guvno, i ovaj deo grada će prvi biti u potpunosti opremljen elektronskim vodomerima, a u prvih par dana zamenjeno je stotinak aparata.

  • MOGUĆNOST GREŠKE NA MINIMUMU
    – Ovo je poduhvat od izuzetnog značaja, od koga će i korisnici i preduzeće imati koristi. Neke od ključnih prednosti ovog sistema su daljinska, brza i precizno očitana stvarna potrošnja korisnika, jer je mogućnost greške u očitavanju svedena na minimum, kao i prestanak potrebe za angažovanjem čitača i eleminacija grešaka ljudskog faktora. U svakom momentu biće poznata stvarna potrošnja korisnika i njena laka kontrola, biće omogućeno daljinsko praćenje stanja mreže i lakše detektovanje kvarova na njoj, kao i gubitaka u mreži, čime se smanjuje broj reklamacija i žalbi – ističe Gajin.

 

S. V.