36 PORODICA U NASELJU „RUŽA ŠULMAN“ GODINAMA NE MOŽE DA UKNJIŽI STANOVE

Decenija čekanja na upotrebnu dozvolu

Stanari zgrade u ulici Marka Oreškovića broj 23 uselili su se u ovu višespratnicu pre deset godina, uredno plativši stanove. Ovaj objekat je iste godine sagradila novosadska firma „Houm invest” (danas Houminterpoint). Međutim, zgrada ni danas nema upotrebnu dozvolu, tako da nije zavedena u Republičkom geodetskom zavodu i Službi za katastar nepokretnosti.
Najpre je problem bio to što je jednim delom zauzela gradsku parcelu, ali kada je to nakon nekoliko godina pravno regulisano, ispostavilo se da još nedostaju određeni elaborati i rešenje MUP-a o protivpožarnoj zaštiti.

RAZMENjENE PARCELE SA GRADOM
Novosadska firma „Houm invest” je prilikom gradnje višespratnice u ulici Marka Oreškovića 2008. godine delom zauzela i parcelu u državnoj svojini koja je bila korisništvo Grada. Zgrada je rotirana i postavljena poprečno u odnosu na prvobitan projekat, što je bila sugestija tadašnje Direkcije za izgradnju grada, izjavio je za naš List pre četiri godine, kada smo prvi put pisali o ovom problemu, zastupnik investitora, advokat Jovan Stankov.
– Kada je investitor podnosio zahtev za izdavanje građevinske dozvole, objekat je planiran duž parcele kako bi po svojim gabaritima odgovarao placu. Tada je Direkcija za izgradnju i uređenje grada intervenisala, jer po takvom rešenju nije mogao da se na odgovarajući način formira parking. Zato je na njihovu sugestiju objekat lociran, ne duž parcele, nego poprečno, o čemu su izdati urbanističko-tehnički uslovi, izrađen je idejni projekat, te izdato rešenje o odobrenju za izgradnju uz overu glavnog projekta koji je prošao sve moguće kontrole. Sve se to radilo po opravdanoj ideji Direkcije o funkcionalnom uređenju tog mikrolokaliteta – saopštio je svojevremeno Stankov.
Međutim, zbog odstupanja od prvobitnog projekta, zgrada nije mogla da dobije upotrebnu dozvolu. Kako bi je pribavio, investitor je podneo zahtev Odseku za urbanizam Gradske uprave da bi dobio na korišćenje bez naknade dve parcele grada koje je zauzeo svojim objektom. Posle nekoliko godina Skupština grada je donela Odluku o razmeni nepokretnosti, u kojoj su Grad i d.o.o. „Houm invest” razmenili parcele, tako da su investitoru i zvanično pripali oni delovi zemljišta koje je zauzeo, a Grad je dobio delove parcele gde je zgrada trebalo da se nalazi. Pritom je firma „Home invest” doplatila razliku u ceni u iznosu od 3.251 dinar.

NEDOSTAJU ELABORATI I PROTIVPOŽARNO REŠENjE
Iako je urađena preparcelacija, da bi se dobila upotrebna dozvola, investitor treba još da obezbedi elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta (da geometar snimi kako izgleda stanje u stvarnosti), elaborat radova za podzemne instalacije, kao i rešenje MUP-a o sprovođenju mera protivpožarne zaštite, navodi se u obaveštenju Odeljenja za urbanizam Gradske uprave.
Dokle se stiglo sa pribavljanjem ovih dokumenata, nismo mogli da saznamo od izvršnog direktora firme „Home invest” Mladena Pavlovskog. On je za naš List izjavio da će komentar dati tek kada se završi postupak ishodovanja upotrebne dozvole.
Odgovore nismo dobili ni od Odeljenja za urbanizam. Investitor „Home invest” trenutno radi na pribavljanju ovih dokumenata, tvrdi Miodrag Đurin, jedan od vlasnika stanova u ovoj zgradi i punomoćnik za 36 stanara.
– Advokat Jovan Stankov mi je nedavno kazao da se to sve radi i da budemo strpljivi – rekao je Miodrag Đurin.

  • OPTERETILI IMOVINU ROĐAKA I PRIJATELJA
    Bez upotrebne dozvole zgrada ne može da se uknjiži, tako da stanari ne mogu, na primer, da uzmu kredit i založe svoj stan. Mnogi od njih su se zadužili kreditom i hipotekom koje su stavili na nekretnine rodbine ili prijatelja, kaže Miodrag Đurin.
    – To je trebalo da traje kratko, dok se ne dobije upotrebna dozvola za nove stanove, a onda je bio plan da se hipoteka skine sa kuća i stanova kumova i prijatelja i prebaci na kupljene stanove. Međutim, upotrebne dozvole i dalje nema i nastale su svađe između stanara zgrade i njihovih najbližih. Jedan čovek je sinu kupio stan, opteretivši kuću svoga kuma, za godinu dana je obećao da će prebaciti hipoteku na novi stan, međutim do danas to nije uradio. Kum mu je poručio da skida hipoteku kako zna i ume. Ljudi sad ne mogu ni da prodaju ove stanove ako bi hteli – objašnjava Đurin.

M. Maričić