63. SAZIV UMETNIČKE KOLONIJE EČKA: Slika 2018

Umetnička koloniji Ečka organizuje od 25. do 29. oktobra 63. saziv „Slika 2018“. Učestvuje petoro istaknutih savremenih vizuelnih umetnika koji će sami odabrati temu u okviru koje će razmatrati i preispitivati pojam slike u različitim kontekstima i medijima: Karkatag kolektiv – Srbija, Zoran Todorović – Srbija, Aleksandra Jovanić – Srbija), Isidora Todorović – Srbija i Saša Spačal – Slovenija.

Ovi umetnici se u polju novih medija, digitalne umetnosti, interaktivne umetnosti, performansa i postmedijske umetnosti bave istraživanjima odnosa čoveka i prirode, nauke, tehnologije u vremenu kada se granice među različitim oblastima delovanja čoveka, ali i samog čoveka i tehnologije sve više brišu.

Selektor i kustos projekta je Sunčica Lambić-Fenjčev.

B.J.