A HELYI TANÁCS ÉS A VMSZ MUZSLYAI TAGOZATÁNAK KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN

Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Muzslyán
November 2-án emlékezett meg Muzslya helyi közösség tanácsa és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) muzslyai helyi szervezete az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett áldozatokról annál az emléktáblánál, amelyet a helyi közösség tanácsa 2009-ben állíttatott hat helybeli magyar ártatlan áldozat emlékére, akiket 1944 őszén végeztek ki.
Táborosi György jóvoltából elhangzott a Himnusz, Bakai Leontinának, a Szervó Mihály Általános Iskola tanulójának  köszönhetően  az egybegyűltek alkalmi szavalatot hallhattak, majd Vidrács Krisztina, a helyi közösség tanácsának alelnöke és mgr. Hallai Zoltán helytörténész megemlékező beszédükben kiemelték,hogy nagyon kevesen vannak most közöttünk olyanok, akiknek saját, személyes emlékeik vannak, és többen akik szüleik elbeszéléseiből tudnak arról, hogy mi történt 1944 őszén, a felszabadulás zűrös napjaiban és az azt követő időszakban.
-Már a puszta tény, hogy valaki magyarnak vallotta magát, elegendő volt ahhoz, hogy áldozata legyen ezeknek a megtorlásoknak.
A temetőben megtartott beszéd után Tratnjek Stanko atya gyászmisét szolgáltatott, majd az áldozatok nevét őrző síremléknél a hozzátartozók, a rokonok és az ismerősök mellett koszorút helyeztek el a helyi közösség tanácsának képviselői is. Előtte az emlékező közösség lerótta kegyeletét az I. és a II. világháború elesett helybeli harcosainak emlékművénél is.
Borbély Tivadar