A MAGYAR NEMZETI TANÁCSNAK (MNT) KÖSZÖNHETŐEN

Új interaktív tábla és könyvcsomag a muzslyai iskolának
A hagyományos Gyermekhét és a Könyvhónap alkalmából a Magyar Nemzeti Tanács(MNT), Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola könyvtára és fizika-tanterme háziolvasmányokat és szépirodalmi műveket tartalmazó könyvcsomaggal, valamint egy új interaktív táblával bővült.
Az ajándékokat Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnök asszonya nyújtotta át Kovács Jolánka könyvtárosnak és Csiszár Krisztina fizikatanárnőnek.
-A támogatásban részesülő általános iskolák kiválasztásánál egyik fő szempont volt a nagyszámú magyar tannyelven tanuló gyermek, illetve figyelembe vettük az iskolák technikai felszereltségét, eszközigényét, az előző pályázatokon elnyert támogatásokat, valamint fontos szempont volt az is, hogy a megajándékozott tanintézményekből nagy számban tanulnak tovább diákok magyar nyelvű szakközépiskolákban  – nyilatkozta lapunknak Jerasz Anikó.

Borbély Tivadar