NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

XXII Kárpát-medencei Háló tábor Ágota Falván

A Háló mozgalom évente megszervezésre kerülő nyári családos Háló táborát az idén augusztus 13-19-ig az erdélyi hálós barátaink szervezték. A helyszíne a magyar puszta kellős közepén Ágota Falván volt, ahol csodálatos oázist teremtett az állami gondozásban lévő gyerekek és fiatalok támogatásával foglalkozó Ágota Alapítvány. A mintegy 300 résztvevő a Háló hat régiójából érkezett, Erdélyből, Partiumból, Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről és az Anyaországból. Mi délvidékiek közösen utaztunk egy busszal és egy személygépkocsival összesen 41-en. Utazásunkat a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.
A tábor témája Isten és az öt szeretetnyelv, a mottója pedig a János evangéliumából vett Jézusi, idézet „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” volt. A tábor szokás szerint a résztvevők életkorának megfelelően altáborokra oszlott, így volt felnőtt, ifi, tini, ovis és baba, mama, papa altábor.
A délelőtti közös programok, előadások, kiscsoportos beszélgetések, szentmise, délután a felajánlott alternatív programokkal folytatódott, mint amilyenek a spottevékenységek, könyvbemutató, hangszerbemutató, kenyérdagasztás, kürtöskalács sütés, szakmai előadások és más közösségi foglalkozások voltak.

A hátfőtől péntekig tartó teljes napi programok egy-egy szeretetnyelv feldolgozását tűzték ki célul. Minden nap másik régió volt a tábor házigazdája. Hétfőn Erdély, kedden Magyarország, szerdán mi délvidékiek, csütörtökön Partium, pénteken pedig Kárpátalja és Felvidék közösen. A házigazda feladata a táborlakók reggeli ébresztése, a reggeli ima megszervezése és az előadás előtti napi témához, szeretetnyelvhez kapcsolódó Petőfi vers előadása volt. Az előadásokat, ismert magyarországi püspökök és papok tartották, utána pedig egy-egy házaspár tanúságtétele következett a napi szeretetnyelv megéléséről a kapcsolatukban. Mint minden Háló találkozón a táborban is kiscsoportos beszélgetések jelentették mindannyiunk számára a töltekezést és a lelki megerősítést. A délelőtti közös program fénypontja a szentmise volt, amelyet az előadó, püspök-pap celebrált a jelenlévő atyákkal együtt.
Az esti műsorok kulturális jellegűek voltak, táncház, Petőfi est, Csiszér László dicsőítő estje, színjátszó csoport előadása és fergeteges Retró party is.
Az alábbiakban két beszámolót közlünk.

Ifi altábori beszámoló
Már kisgyermekként érzékeljük, milyen fontos szerepet tölt be életünkben, az anyanyelvünk. Az a nyelv, amelyen a letöbbet értünk, és amelyen a legegyszerűbben tudjuk magunkat kifejezni. Később azt is megtanuljuk, miként tudjuk ápolni és értékében megőrizni ezt a nyelvet, azonosulni azokkal, akik szintén beszélik, és mennyivel egyszerűbb összhangra találni olyan személyekkel, akiknek anyanyelvét mi is beszéljük. Azt viszont sokan nem tudják még, akik igen, pedig gyakran elfelejtik, hogy szeretetünket is nyelvekben fejezzük ki, szeretetnyelvekben, és hogy minden ember képes érteni és beszélni is őket. Ebben a roppant fontos témában volt szerencsénk tudásunkat és gyakorlatunkat bővíteni, ugyanis az öt szeretetnyelv megismerésére hívott meg bennünket az idei Háló tábor.
A tábor ifi – altáborának keretein belül, többek között tartalmas előadásokat hallgattunk, csapatépítő játékokon vehettünk részt, ismerkedhettünk egymás és önmagunk szeretetnyelvével, kiscsoportos beszélgetésekben vitathattuk meg gondolatainkat. Számomra ez a tábor egy felejthetetlen élmény volt, mely során egy összetartó csapattá kovácsolódtunk. Sokat nevettünk és játszottunk együtt, de annál többet beszélgettünk, mint a szeretetnyelvekről úgy egyéb témákról is. Különösen élveztem azt, hogy bár külön altábor vagyunk, a felnőttekkel és a gyerekekkel is tölthettünk közös minőségi időt, valamint a tiniket is bevonhattuk programjainkba. A szentmiséken együtt áldottuk az Urat, Csiszér László koncertjén pedig együtt dicsőitettük Őt. Minden nap változatos időjárással áldott meg bennünket a jó Isten, így az esőben is táncolhattunk, a Nap fényében is fürödhettünk, mikor melegünk volt lehűlt az időjárás, amikor fázni kezdünk pedig ismét felmelegedett. Olyan volt ez a tábor, mint egy meghitt pillanat, olyan gyorsan eltelt, mégis rengeteget hordozott magában. A legszebb az egészben, hogy minőségi időt tölthettünk együtt, ahol elismerő szavakkal ajándékoztuk meg egymást. A felmerülő problémákat szívességekkel oldottuk meg, útközben pedig gyakran megöleltük egymást. Így tapasztalhattuk tehát meg, milyen csodákra képesek a szeretetnyelvek és így töltöttünk el egy élménygazdag hetet együtt Ágota falván.

Szakács Emese, Csonoplya, ifi altábor

A vasárnapi 10 órás utazás viszontagságai után jól esett a pihenés, amelyet a hétfői nap házigazdái fiatalos ébresztővel szakítottak meg. Nagy várakozással és kíváncsian indultam a tábor első napi programjaira, amelynek a témája az első szeretetnyelv, az elismerő szavak feldolgozása volt. A közös nyitó ünnepség után nagy örömömre régi Hálós barátunkkal, Jávorka Lajos atyával találkoztam, aki a bevezető előadást tartotta és az utána következő tábornyitó szentmisét celebrálta. Lajos atya bevezetőjéből néhány fontos mozzanatot emelnék ki, amelyek emlékezetembe vésődtek. Jézus evangéliumában csak egyetlen egy alkalommal adott parancsot tanítványainak és ez a tábor mottója is egyben, amelyik úgy szól: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket”. Egész tanítása alatt szeretettel szolgálta az embereket és példát mutatott életével tanítványainak. Ez rámutat arra, hogy mennyire fontosnak tartotta a szeretet parancsát. Másik fontos gondolata Lajos atyának, hogy sokkal többet el tudunk érni életünkben, családunkban, munkahelyünkön az elismerő szavakkal, dicséretekkel, mint szidással, a kioktató, kritizáló, lekicsinylő szavakkal. Azok az emberek, akiknek az elismerő szavak a szeretetnyelve megerősítésként élik meg elismerő, dicsérő szavainkat, mint amilyenek például a büszke vagyok rád, különleges vagy, értékes vagy, ügyes vagy, hálás vagyok neked, szeretni való vagy…Ne fukarkodjunk tehát az elismerő szavakkal, mert ezáltal gazdagodik a környezetünkkel a kapcsolatunk és az elismerő szavakkal evangelizálunk.
Az előadás után egy Hálós házaspár tanúságtételét hallhattuk a nap témájával kapcsolatban.
A kiscsoportos beszélgetésben szintén ezt a témakört jártuk körül. A régiós találkozón előkészültünk a szerdai napra, amikor mi délvidékiek leszünk a Háló tábor házigazdái, reggeli ébresztéssel, imával és az előadást megelőző megzenésített Petőfi vers eléneklésével. Késő délután a már hagyományossá vált gasztroest előkészítése folyt nagy lázzal azzal a céllal, hogy egymást megvendégeljük az otthonról hozott étel és ital különlegességeivel. Volt ott minden, ami szem szájnak ingere, erdélyi túrós puliszka, partiumi zákuszka, délvidéki házi sütemények, házikolbászok, kárpátaljai sajt és túró, felvidéki görögdinnye és még sok-sok finom lekvár gyümölcslevek, valamint kisüsti. A gasztroest vége felé táncházi mulatság következett.

Halmai Ági, Muzslya, felnőtt altábor